KK.06.4.2.27 Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar

16

April

Zatvoreno

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Infrastruktura, Zaštita prirode i okoliša
Datum otvaranja natječaja: 05.04.2018.
Rok za prijavu: 05.07.2018.
Prijavitelji: Ostalo

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Cilj Poziva:

  • usklađivanje aglomeracija Zabok i Zlatar s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Zagorski vodovod d.o.o.

Prihvatljive aktivnosti:

  • izgradnja i sanacija sustava javne odvodnje
  • izgradnja crpnih stanica, prijelaza i priprema za kućne priključke
  • izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Iznosi sredstava

  • Ukupan iznos bespovratnih sredstava:
    321.355.962,44Hrk

Krajnji rok prijave:

05.07.2018

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za navedene natječaje javite se na info@eu-projekti.com.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice