KK.03.2.1.10 Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

2

February

Zatvoreno

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poduzetništvo
Datum otvaranja natječaja: 03.05.2018.
Rok za prijavu: 28.12.2018.
Iznosi sredstava €: 26.666.666
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Cilj Poziva:

 • jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • mikro, malo ili srednje poduzeće
 • Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektorima u kojima se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaćaju sljedeće sektore Nacionalne klasifikacije djelatnosti:
 • C Prerađivačka industrija
 • J Informacije i komunikacije

Prihvatljive aktivnosti:

 • ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu
 • savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
 • sudjelovanje na sajmovima
 • usavršavanje
 • priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta
 • uvođenje grijanja i hlađenja
 • promidžba i vidljivost.

Intenzitet potpore:

 • 1. Regionalne potpore:
 • 35% srednji poduzetnici
 • 45% mikro i mali poduzetnici
 • 2. Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova: 50%
 • 3. Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima: 50%
 • 4. Potpore za usavršavanje:
 • 60% srednji poduzetnici (70% ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju)
 • 70% mikro i mali poduzetnici
 • 5. Potpore male vrijednosti: 50%

VAŽNO!!! 8. svibnja 2018.g.

Obavijest nadležnih ministarstava:

Obavještavamo prijavitelje i potencijalne prijavitelje na poziv „IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP“, koda poziva KK.03.2.1.10, kako se Poziv otkazuje jer su nastupile okolnosti zbog kojih nije moguće nastaviti i dovršiti relevantne aktivnosti u okviru Poziva. Naime, došlo je do tehničkih poteškoća u radu sustava eFondovi koji, uslijed preopterećenosti nije bio u mogućnosti zaprimiti i registrirati sve projektne prijedloge niti pouzdano zabilježiti podatke o vremenu zaprimanja projektnih prijedloga. Budući da se na temelju Poziva dodjeljuju bespovratna sredstava prijaviteljima koji su zadovoljili uvjete Poziva i to uvažavajući načelo prvenstva u zaprimanju projektnih prijedloga, a kako bi se osigurala primjena načela jednakog tretmana svih prijavitelja bilo je nužno donijeti odluku o otkazivanju Poziva. Obavještavamo vas da će u roku od najviše mjesec dana od dana objave ove obavijesti biti otvoren novi poziv na dodjelu bespovratnih sredstava. Navedeno podrazumijeva da svi potencijalni prijavitelji koji su se namjeravali javiti na Poziv i dalje imaju priliku to učiniti (prijavom na novi poziv), kao i prijavitelji koji su se na Poziv već prijavili putem sustava eFondovi. Nakon otvaranja novog poziva, za sve prijavitelje koji su već pripremili projektne prijedloge unutar sustava eFondovi (u kontekstu Poziva koji se otkazuje), osigurati će se mogućnost korištenja svih prethodno unesenih podataka. Dodatno, ukazujemo prijaviteljima kako će troškovi projektnih aktivnosti biti prihvatljivi od dana podnošenja projektnog prijedloga na novi poziv, dok će troškovi pripreme projektnog prijedloga biti prihvatljivi od 2. veljače 2018. Još jednom se ispričavamo zbog nastale situacije te naglašavamo kako se aktivno radi na otklanjanju tehničkih poteškoća nastalih u sustavu eFondovi.”

VAŽNO! 3. svibnja 2018.g. – Obustava zaprimanja projektnih prijedloga

U 10:10 sati zaprimljeno je projektnih prijedloga u iznosu traženih bespovratnih sredstava koji odgovara 270% alokacije Poziva. Zaprimanje projektnih prijedloga obustavlja se kada iznos traženih bespovratnih sredstava dostigne 300% alokacije.

VAŽNO! – I. IZMJENA

30. ožujka 2018.g. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“, referentna oznaka KK.03.2.1.10, kojom se, između ostalog, odgađa početak zaprimanja projektnih prijedloga sa 3. travnja 2018.g. na 3. svibnja 2018.g. u 9:00 sati.

Izmijenjene su funkcionalnosti Obrasca 2. – Investicijske studije, sadržaj Obrasca 7. – Financijske konstrukcije te Uputa za prijavitelje sukladno Obrascu 7. Manje tehničke izmjene unesene su u Prilog 3. – Postupak dodjele bespovratnih sredstava te je izmijenjen Sažetak Poziva

Iznosi sredstava

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava:
  200.000.000,00Hrk
 • Najniži iznos bespovratnih sredstava:
  500.000,00 Hrk
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava:
  15.000.000,00Hrk

Krajnji rok prijave:

28.12.2018

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice