Preloader Close
Otvoren

Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.01

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 27.06.22, 09:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.10.23, 14:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Svrha poziva

 • Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.
 • U okviru ovog Poziva bespovratna sredstava će se dodijeliti projektima za ulaganje u:
 • Izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada (u daljnjem tekstu: postrojenja za recikliranje) u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja s ciljem proizvodnje komposta.
 • Izgradnju i opremanje novih postrojenja za proizvodnju energije iz OIE (u daljnjem tekstu: postrojenja za proizvodnju OIE) u svrhu uspostave kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije s ciljem proizvodnje anaerobnog digestata i bioplina, odnosno biogoriva.

Predmet poziva

 • Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada radi usklađenja s ciljem EU da se do 2025. najmanje 55% mase komunalnog otpada oporabi recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu te da se do 2035. smanji količina otpada koji se odlaže na odlagališta na 10%.

Financijska alokacija

 • Ukupna bespovratna sredstva: 46.983.874,18 €
 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 132.722,81 €
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 13.272.280,84 €

Prihvatljivi prijavitelji

 • Mikro poduzetnici
 • Mali poduzetnici
 • Srednji poduzetnici
 • Veliki poduzetnici

Rok za prijavu

31.10.2023