ITU – Mehanika – polivalentni centar

16

October

Zatvoreno

Vrsta poziva: Izravna dodjela
Država: Hrvatska
Datum objave: 05.10.2020
Datum početka zaprimanja prijava: 06.10.2020
Datum završetka zaprimanja prijava: 20.10.2020
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Alokacija: 34.926.408,02 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

CILJ POZIVA:

 • Rekonstruirati i staviti u funkciju postojeću zapuštenu industrijsku radionicu (brownfield lokaciju), bravariju tvrtke „Mehanika“, u svrhu osnivanja novog kulturno-društvenog centra u urbanom području Pula.

SVRHA POZIVA:

 • Ostvarivanje preduvjeta za uspostavu i razvoj novih kulturnih programa i događanja, te razvoj novih poduzetničkih aktivnosti na Urbanom područja Pula.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Grad Pula, OIB: 79517841355, kao tijelo lokalne samouprave u čijem je vlasništvu predmetna brownfield lokacija, a koja se nalazi na području UP Pula na kojem se provodi ITU mehanizam.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Izrada projektno - tehničke i investicijske dokumentacije (izrada potrebne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola izravno vezanih za aktivnosti obnove i aktivnosti izgradnje/rekonstrukcije infrastrukture na brownfield lokaciji)
 • Obnova brownfield lokacije, uključuje sve postupke gradnje i građenja kao i one građevinske postupke koje im prethode do, zaključno, ishođenja uporabne dozvole za planirani zahvat:
 • - dekontaminacija tla;
 • - uklanjanje građevine ili njezina dijela;
 • - rekonstrukciju građevine, zamjensku gradnju i novu gradnju, odnosno izvedbu građevinskih i drugih radova na brownfield lokaciji u skladu s prostornim planovima.
 • Izgradnja/rekonstrukcija infrastrukture na brownfield lokaciji a koja podrazumijeva komunalne, prometne, energetske, vodne, pomorske, komunikacijske, elektroničke komunikacijske i druge građevine namijenjene gospodarenju s drugim vrstama stvorenih i prirodnih dobara
 • Aktivnosti informiranja i vidljivosti
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela.

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  34.926.408,02Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

20.10.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice