Inovacijski vaučeri za MSP-ove

17

July

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 21.05.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 02.07.2018.
Datum završetka zaprimanja prijava: 31.12.2020.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnst i kohezija 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Alokacija: 50.000.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

PREDMET POZIVA:

 • Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz suradnju sa znanstveno istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

SVRHA POZIVA:

 • Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i stručnih tehničkih znanja.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Troškovi testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i troškovi pružanja stručnih tehničkih znanja, u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa na temelju ugovornog pružanja usluga

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv PDV tj. porez na dodanu vrijednost
 • Operativni troškovi
 • Kamate na dug
 • Trošak povezan s ulaganjem radi postizanja smanjenja emisije stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I. Direktive 2003/87/EZ
 • Trošak povezan s trgovačkim društvima u poteškoćama, u skladu s definicijom pravila Europske unije o državnim potporama
 • Kupnja korištene opreme
 • Kupnja zemljišta i zgrada
 • Kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja projektom
 • Plaće, otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja te bonusi za zaposlene
 • Kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora
 • Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj
 • Plaćanja svih bonusa zaposlenima
 • Bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i drugi troškovi u potpunosti financijske prirode
 • Doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje potkrijepljeno dokumentima odgovarajuće dokazne vrijednosti, odnosno svi koji su utvrđeni neprihvatljivima u skladu s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18, 6/20143/2014)
 • Troškovi upravljanja projektom
 • Trošak povezan s ulaganjem u stambeni sektor
 • Trošak povezan s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda
 • Trošak povezan sa stavljanjem nuklearnih postrojenja izvan pogona ili izdatak njihove izgradnje

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  50.000.000,00Hrk
 • MINIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  10.000,00Hrk
 • MAKSIMALAN IZNOS BRSPOVRATNIH SREDSTAVA:
  75.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

31.12.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice