OBUSTAVLJENO: KK.03.2.2.04 Inovacije novoosnovanih MSP-ova Faza II

15

December

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva
Država: Hrvatska
Datum objave: 14.12.2018.
Početak prijava: 15.02.2019.
Kraj prijava: 29.06.2020.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Ukupna alokacija: 20.270.270,30 €

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

 • Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu. Potiču se novoosnovani MSP-ovi na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.
 • Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je novoosnovanim poduzećima koji su osnovani najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektnog prijedloga i ne odnosi se na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Prilagodba razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju
 • Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika
 • Revizija Studije izvedivosti
 • Dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda
 • Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom
 • Izrada marketinškog plana i revizija poslovnog i marketinškog plana
 • Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju
 • Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe
 • Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima
 • Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija
 • Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište
 • Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Troškovi plaća osoblja: stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja, koje će raditi na projektu
 • Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta
 • Troškove pripreme dokumentacije za prijavu
 • Troškove upravljanja projektom
 • Troškove savjetodavnih usluga i osposobljavanja djelatnika
 • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu
 • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu
 • Troškovi usluga potrebnih za provedbu projektnih aktivnosti poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga
 • Revizija projekta

Iznosi sredstava:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  150.000.000,00Hrk
 • MINIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  150.000,00Hrk
 • MAKSIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  1.400.000,00Hrk

Krajnji rok prijave:

29.06.2020

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com!

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice