Implementacija e-učenja u sustav DGU i unaprjeđenje ZIS-a

19

August

Zatvoreno

Vrsta poziva: Izravna dodjela (bespovratna sredstva)
Država:  Hrvatska
Datum objave:  30.7.2020.
Datum početka zaprimanja prijava:  23.07.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 31.12.2020.
Fond: Europski socijalni fond
Program:  OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Alokacija: 4.228.031,00 HRK

OPĆI CILJ POZIVA

 • Uspostava sustavnog i organiziranog upravljanja prostorom na svim
 • razinama u RH

SPECIFIČNI CILJEVI POZIVA

 • Nadogradnja funkcionalnosti ZIS-a
 • Edukacija službenika/ica DGU za rad u ZIS-u

SVRHA POZIVA

 • Obzirom da se funkcionalnosti ZIS-a konstantno unaprjeđuju te se poslovni procesi u ZIS-u nadograđuju sukladno novim zakonskim regulativama pokazala se potreba za kontinuiranom edukacijom službenika koji rade u ZIS-u jer samo na taj način oni mogu biti upoznati sa svim novitetima sustava i osigurati njegovu potpunu funkcionalnost.

Prihvatljivi prijavitelj

 • Prihvatljivi prijavitelj u sklopu predmetnog Poziva je Državna geodetska uprava koja kao državna upravna organizacija ustrojena Člankom 30. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16, 116/18, 79/19) obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: geodetske i katastarske poslove, a posebice na izradu, obnovu i održavanje izmjere i katastra nekretnina; informatizaciju katastra i geodetsko-prostornog sustava; topografsko-hidrografsku kartografiju; vođenje geodetske dokumentacije; vođenje statističkih podataka katastra nekretnina i vodova; geodetsko-katastarske poslove za državnu granicu; razvitak i primjenu tehnologije geodetske izmjere u znanosti, gospodarstvu i drugim djelatnostima u kojima se zasnivaju ili ostvaruju intervencije u prostoru; poslove Nacionalne kontaktne točke za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP) kao i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

 • Unaprjeđenje ZIS sustava i priprema materijala za e-učenje
 • Obvezne aktivnosti u okviru svih operacija su:
 • Upravljanje projektom i administracija,
 • Promidžba i vidljivost.

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

 • 31. prosinca 2020.

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
  4.228.031,00Hrk

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice