KK.06.3.1.03 Građenje reciklažnih dvorišta

29

March

Zatvoreno

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Okoliš, Ostalo
Datum otvaranja natječaja: 29.03.2017.
Rok za prijavu: 31.12.2018.
Iznosi sredstava €: 19.266.666
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Svrha:

 • doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Predmet:

 • građenje reciklažnih dvorišta što uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti. Ovaj Poziv predviđen je samo za reciklažna dvorišta u smislu čl. 35 ZOGO-a, ne uključujući reciklažna dvorišta-mobilne jedinice.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Aktivnosti građenja reciklažnog dvorišta koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i drugih radova (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja);
 • Aktivnosti vezane uz provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba za obavljanje poslova reciklažnog dvorišta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;
 • Aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe reciklažnog dvorišta;
 • Aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta te razumne prilagodbe infrastrukture osobama s invaliditetom;
 • Aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu reciklažnog dvorišta (napomena: izdaci za osiguranje odvojenog dijela za ponovnu uporabu proizvoda prihvatljivi su isključivo ukoliko su obuhvaćeni projektnom dokumentacijom i pravomoćnim aktom na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;
 • Stručni nadzor građevinskih radova;
 • Projektantski nadzor;
 • Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
 • Tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom);
 • Informativno-obrazovne aktivnosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta kao što su seminari, radionice, aktivnosti informiranja i izobrazbe klasičnim putem kao i putem društvenih mreža i medija, web aplikacije, leci, plakati, najam prostora i potrebne tehničke opreme za održavanje događanja, organizacija događanja – tisak i priprema materijala, nabava i najam pomagala za provedbu aktivnosti, promidžba događanja s ciljem informiranja i dosega do što većeg broja korisnika/sudionika i sl.;
 • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

VAŽNO – I. IZMJENA POZIVA!!!

Dana 16. svibnja 2017. godine objavljena je prva izmjena Poziva objavljenog 29. ožujka 2017. godine.

Ispravci pojedinih dijelova pripadajuće dokumentacije Poziva posljedica su pitanja postavljenih putem e-pošte te tijekom informativne radionice održane 12. travnja 2017. godine.

VAŽNO – II. IZMJENA POZIVA!!!

Dana 7. lipnja 2017. godine objavljena je druga izmjena Poziva objavljenog 29. ožujka 2017. godine.

Druga izmjena Poziva uključuje izmijenjeni obrazac Tablični prikaz financijske analize zbog uočenih grešaka u istom.

VAŽNO – III. IZMJENA POZIVA!!!

Dana 29. studenog 2017. godine objavljena je treća izmjena Poziva objavljenog 29. ožujka 2017. godine.

Treća izmjena Poziva odnosi se na povećanje iznosa ukupnih raspoloživih sredstava iz Kohezijskog fonda (KF) predviđenih za ovaj Poziv.

Iznosi sredstava

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava:
  144.500.000,00Hrk
 • Najniži iznos bespovratnih sredstava:
  500.000,00Hrk
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava:
  4.500.000,00 Hrk

Krajnji rok prijave

31.12.2018

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice