KK.04.2.1.04 Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

17

November

Zatvoreno

Sektor: Energetska učinkovitost, Obnovljivi izvori energije
Datum otvaranja natječaja: 16.11.2017.
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 4.9.2018.
Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2020.
Alokacija: 150.406.504 €
Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruge, pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije.

Predmet Poziva

 • Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Ovim Pozivom podupirat će se provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije, posebno integriranim pristupom.

Svrha Poziva:

 • Poduprijeti provedbu mjera energetske obnove u zgradama javnog sektora koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama
 • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
 • javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti
 • vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti
 • udruge koje obavljaju društvene djelatnosti.

Prihvatljive aktivnosti:

 • I. Projektna dokumentacija
 • priprema projektne dokumentacije
 • energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata prije provedene energetske obnove
 • II. Energetska obnova
 • obnova ovojnice zgrade
 • ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg
 • zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi OIE
 • zamjena ili uvođenje sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg
 • zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg
 • zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom
 • ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe ETC-a
 • uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom
 • uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode
 • uvođenje novih naplatnih mjernih mjesta
 • horizontalne mjere koje se odnose na provedbu novih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
 • stručni nadzor građenja
 • projektantski nadzor
 • usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja
 • energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove
 • upravljanje projektom i administracija
 • promidžba i vidljivost projekta.

VAŽNO! IZMJENA I POVEĆANJE ALOKACIJE!

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da je ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar donio Odluku o povećanju alokacije za Poziv na dostavu projektnih prijedloga kojom je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva povećan s 380.000.000,00 kuna na 1.110.000.000,00 kuna. Nastavno na donesenu Odluku o povećanju alokacije, 26. srpnja 2018. objavljena je 2. izmjena dokumentacije Poziva. Izmjena se odnosi na povećanje alokacije i roka za ponovnu dostavu (podnošenje) projektnih prijedloga najranije od 04. rujna 2018 u 9:00 sati te na manje izmjene dokumentacije Poziva.

VAŽNO! PONOVNO OTVARANJE!

Obavještavamo potencijalne prijavitelje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora' (Ref. oznaka KK.04.2.1.04) da će se Poziv ponovno otvoriti za prijave s danom 4. rujna 2018. godine zbog završetka postupka odabira velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga. Indikativni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava koji je u ovom trenutku predviđen za Poziv iznosi 300 milijuna kuna. Točan iznos bespovratnih sredstava koji će biti na raspolaganju te točno vrijeme (sat) kada započinje zaprimanje projektnih prijedloga bit će objavljeni najkasnije 7 kalendarskih dana prije objave Poziva. Zaprimanje projektnih prijedloga radi pružanja stručne podrške od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektora za energetsku učinkovitost (FZOEU/SEU), započinje s danom 6. kolovoza 2018. godine u 9:00 sati.

VAŽNO! OBUSTAVA POZIVA!

Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga KK.04.2.1.04 da je zbog iskazanog značajnog interesa potencijalnih prijavitelja na ovaj Poziv s danom 30. siječnja 2018. godine ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva dosegao gotovo 165% ukupnog raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava Poziva. Iz navedenog razloga, a sukladno Uputama za prijavitelje, točka 3.3 Rok za predaju projektnog prijedloga, Poziv se obustavlja na određeno vrijeme najkasnije u trenutku kada svi projektni prijedlozi zaprimljeni od trenutka pokretanja PDP-a, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegnu 200% ukupno raspoloživog iznosa PDP-a. Slijedom navedenoga planira se uskoro, točnije tijekom tjedna od 5. veljače do 9. veljače 2018. privremeno zatvaranje Poziva za dostavu projektnih prijava Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (KK.04.2.1.04).

VAŽNO! OBUSTAVA POZIVA!

S danom 5. veljače 2018. u 23.59 sati Poziv za dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (KK.04.2.1.04) obustavlja se na određeno vrijeme do 7. svibnja 2018. godine.

Iznosi sredstava

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava:
  380.000.000,00Hrk
 • Najniži iznos bespovratnih sredstava:
  80.000,00 Hrk
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava:
  40.000.000,00Hrk

Krajnji rok prijave:

31.12.2020

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice