Drugi poziv za sufinanciranje nabave autobusa za pružanje usluga javnog gradskog prijevoza

7

April

Zatvoreno

Vrsta poziva: Ograničeni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 12.03.2021.
Datum početka zaprimanja prijava: 12.03.2021.
Datum završetka zaprimanja prijava: 30.09.2021.
Fond: Kohezijski fond
Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Povezanost i mobilnost
Nadležno tijelo: Ministarstvo mora, prometa i veza
Alokacija: 364.800.000,00 kn

Opće informacije

 • Poziv je nastavak aktivnosti prethodnog poziva (KK.07.4.2.03, „Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza“) kojim se želi završiti pokrenuti ciklus modernizacije autobusnih voznih parkova korisnika prethodnog poziva i time koncentracijom ulaganja postići gore opisanu svrhu u najvećoj mogućoj mjeri s obzirom na raspoloživa sredstva.Ovakvim Pozivom osigurava se da ulaganja u javni prijevoz putnika imaju najveći mogući učinak na korištenje javnog prijevoza, smanjenje korištenja osobnih automobila te veći pozitivan utjecaj na okoliš (u svrhu što većeg doprinosa ostvarenju pokazatelja OPKK).

Svrha poziva

 • Opći cilj Poziva je razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke), i prometni sustavi sa niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti.
 • Specifični cilj Poziva je zamjena zastarjelog voznog parka i osiguranje odgovarajuće razine usluge javnog prijevoza na linijama koje su predmet ugovora o javnim uslugama sklopljenim između tijela javne vlasti i prijevoznika.

Prihvatljivi prijavitelji

 • Promet d.o.o. Split – OIB 13421314997
 • Liburnija d.o.o. Zadar – OIB 03655700167
 • Autopromet d.o.o. Sisak – OIB 71445870691
 • Autotrolej d.o.o. Rijeka – OIB 19081493664
 • ZET d.o.o. Zagreb – OIB 82031999604
 • Libertas d.o.o. Dubrovnik – OIB 36411681446
 • Pulapromet d.o.o Pula – OIB 96328250067
 • GPP d.o.o Osijek – OIB 96779488329
 • Polet d.o.o Vinkovci – OIB 49026633125

Prihvatljive aktivnosti

 • 1. Osuvremenjivanje putničkog voznog parka (autobusa) s niskom emisijom CO2 za prijevoznike u javnom prijevozu .Obuhvaća nabavu novih autobusa za pružanje usluge javnog prijevoza koji će zamijeniti zastarjeli vozni park na utvrđenim linijama i koji ispunjavaju minimalne zahtjeve navedene u UREDBA KOMISIJE (EU) br. 582/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na emisiju iz teških vozila (Euro VI.) i izmjeni priloga I. i III. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.
 • 2. Doprinos projekta horizontalnim politikama.Ova aktivnost uključuje usluge, opremu i radove vezane uz osiguravanje doprinosa projekta horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji ili pristupačnosti za osobe s invaliditetom (točke 2.13., 2.14. i 2.15. Uputa za prijavitelje).
 • 3. Promidžba i vidljivost - provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti koje moraju biti provedene u skladu s Uputama za korisnike sredstava – informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. (MRRFEU, lipanj 2015.).
 • 4. Upravljanje projektom i administracija.Financiranje aktivnosti upravljanja projektom i administracija moguće je samo ugovaranjem vanjskih stručnjaka koji će obavljati poslove upravljanja projektom i administracije vezane uz projekt. Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi (http://efondovi.mrrfeu.hr) u elektroničkom obliku.

Iznosi sredstava

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava:
  364.800.000,00Hrk
 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava:
  5.000.000,00Hrk
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava
  122.800.00,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

30.09.2021

NATJEČAJ OTVOREN:

12.03.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice