DOKAZIVANJE INOVATIVNOG KONCEPTA

24

August

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Država: Hrvatska
Datum objave: 23.08.2022.
Datum početka zaprimanja prijava: 01. rujna 2022. godine
Datum završetka zaprimanja prijava: 30. studeni 2022. godine

Fond: Mehanizam za oporavak i otpornost

Program: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Vrijednost natječaja: 36.165.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA

  • Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.
  • Posebni ciljevi Poziva: poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja i unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.

PREDMET POZIVA

  • Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te znanstvenim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

  • Prijavitelj mora dokazati da zadovoljava definiciju mikro, malog ili srednjeg poduzeća, sukladno Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014; ili da je istraživačka organizacija koja zadovoljava definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja, sukladno Uredbi 651/2014, članku 2., točki 83., što znači subjekt (kao što su sveučilišta, istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

  • Projektom će se primarno financirati istraživačke aktivnosti na razini tehnološke spremnosti TRL 3-4, koje se mogu svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja. Industrijsko istraživanje znači planirano istraživanje ili kritički pregled u cilju stjecanja novih znanja i vještina za razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga odnosno za postizanje znatnog poboljšanja postojećih proizvoda, procesa ili usluga. To obuhvaća stvaranje sastavnih dijelova složenih sustava i može uključivati izradu prototipova u laboratorijskom okruženju ili u okruženju sa simuliranim sučeljima postojećih sustava te pilot-linije ako je to neophodno za industrijsko istraživanje, prvenstveno za provjeru generičke tehnologije.

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA

  • Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 36.165.000,00 HRK.
  • Najniži iznos koji se po prijavitelju može dodijeliti je 200.000,00 HRK, a najviši iznosi 500.000,00 HRK.

KRAJNJI ROK PRIJAVE

30.11.2022

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice