Daljnje unaprjeđenje praćenja upravnog postupanja i odlučivanja (ZUP III)

21

August

Zatvoreno

Vrsta poziva:  Izravna dodjela bespovratnih sredstava
Država:  Hrvatska
Datum objave: 2.7.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 1.7.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava:  31.12.2020.
Fond:  Europski socijalni fond
Program:  OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020
Nadležno tijelo:  Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Alokacija:  4.181.436,00 HRK

Opći cilj Poziva

  • Unaprijediti praćenje upravnog postupanja i odlučivanja u javnoj upravi RH.

Specifični ciljevi Poziva:

  • Nadogradnja i razvoj postojećeg ZUP IT sustava s ciljem njegovog unaprjeđenja
  • Unaprjeđenje znanja i vještina državnih i javnih službenika za rad na ZUP IT sustavu.

Prihvatljivi prijavitelj

  • Prihvatljivi prijavitelj u sklopu predmetnog Poziva je Ministarstvo uprave kao središnje tijelo državne uprave koje ima isključivu nadležnost za provođenje nadzora nad provedbom Zakona o općem upravnom postupku i primjenu pravnih instituta propisanih ZUP om,

Prihvatljive aktivnosti

  • Unaprjeđenje ZUP IT sustava te podizanje kompetencija službenika.

KRAJNJI ROK PRIJAVE

  • 31. prosinca 2020. godine

Iznosi sredstava

  • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
    4.181.436,00Hrk

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice