Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj

24

August

Zatvoreno

Vrsta poziva:  Izravna dodjela (bespovratna sredstva)
Država:  Hrvatska
Datum objave: 30.6.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 29.06.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava:  31.12.2020.
Fond:  Europski socijalni fond
Program:  Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020
Nadležno tijelo:  Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Alokacija:  48.702.000,00 HRK

Opći cilj Poziva

  • Unaprjeđenje kvalitete rada i nastavak modernizacije poslovanja pravosudnog sustava

Specifični cilj Poziva

  • Unaprjeđenje poslovnih procesa te poboljšanje vještina i kompetencija službenika i dužnosnika pravosudnog sustava kroz nastavak ulaganja u pravosudni sustav

Prihvatljivi prijavitelj

  • Prihvatljivi prijavitelj u sklopu predmetnog Poziva je Ministarstvo pravosuđa koje kao središnje državno tijelo javne uprave obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: područje građanskoga, kaznenog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje i usavršavanje sudaca, državnih odvjetnika i djelatnika u sudovima, državnim odvjetništvima, tijelima nadležnim za vođenje prekršajnog postupka i tijelima koja izvršavaju kaznene i prekršajne sankcije; izvršavanje kaznenih i prekršajnih sankcija, pomilovanja i uvjetne otpuste te informatizaciju pravosuđa

Prihvatljive aktivnosti:

  • Daljnje unaprjeđenje korištenja IT tehnologija u pravosuđu
  • Unapređenjem kompetencija i znanja službenika i pravosudnih dužnosnika do unapređenja rada sustava

Krajnji rok prijave

  • 31. prosinca 2020. godine.

Iznosi sredstava

  • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
    48.702.000,00Hrk

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice