KK.03.2.1.12 Certifikacijom proizvoda do tržišta

3

May

Zatvoreno

Kod poziva: KK.03.2.1.12
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poduzetništvo
Datum objave: 18.5.2018
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 18.6.2018
Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020
Iznosi sredstava €: 4.065.040,65

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA:

 • Povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

PREDMET:

 • Pružanje potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • certifikacija proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive).

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije;
 • prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti;
 • troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti;
 • ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti;
 • troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
 • troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti, u skladu s točkom 5.6 ovih Uputa.

Intenzitet potpore:

 • mikro i malo poduzeće: do 85% prihvatljivih troškova
 • srednje poduzeće: do 65% prihvatljivih troškova

Iznos sredstava

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava
  30.000.000,00 Hrk
 • Najniži iznos bespovratnih sredstava:
  20.000,00Hrk
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava
  1.000.000,00Hrk

Krajnji rok prijave

29.06.2020

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice