Preloader Close
Zatvoren

Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za digitalizaciju“

Vrsta poziva: Otvoreni postupak dodjele u modalitetu privremenog Poziva
Država:  Hrvatska
Datum početka zaprimanja prijava:  01.07.2022. u 11:00 sati
Datum završetka zaprimanja prijava:  12.08.2022.
Fond: Mehanizam za oporavak i otpornost
Program: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, malo ili srednje poduzeće

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

OPĆE INFORMACIJE

  • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u petak, 24.6.2022., objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Bespovratne potpore za digitalizaciju” (referentni broj Poziva: NPOO.C1.1.2.R3.I3.01) kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.- 2026.
  • Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eNPOO.

PREDMET POZIVA

  • Ovim će se pozivom osigurati podrška MSP-ovima za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje kroz ulaganja u digitalne alate i opremu za uvođenje novog načina poslovanja poduzeća, odnosno novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi, te jačanje digitalnih vještina na temelju plana potreba digitalizacije u svrhu digitalne transformacije.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

  • Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Preporuci Komisije 2003/361/EZ (Prilog, članci od 2. do 3.) (SL L 124, 20.5.2003.) i Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. (dokazuje se: Obrazac 4. Skupna izjava, ostali dostupni izvori).
  • Prijavitelj mora imati najmanje tri (3) zaposlena na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog.

Rok za prijavu

12.11.2022