BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA

4

April

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Država: Hrvatska
Datum objave: 01.04.2022.
Datum početka zaprimanja prijava: 01. lipnja 2022. godine od 11:00 sati
Datum završetka zaprimanja prijava: 30. lipnja 2023. godine do 11:00 sati

Fond: Mehanizam za oporavak i otpornost

Program: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Vrijednost natječaja: 141.000.000 HRK

 

Zainteresirane za prijavu na Poziv i sve koji žele na vrijeme započeti s prijavom koristeći naše konzultantske usluge, pozivamo da ispune projektni OBRAZAC.

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

OPĆE INFORMACIJE

  • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021 – 2026. objavilo je 1.4.2022. godine Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“.

PREDMET POZIVA

  • Pozivom će se poticati investicije novoosnovanih MSP-ova s projektima čija je tehnološka zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, tj. njihova tehnološka razina razvijenosti projekta je između TRL 5 - TRL 8, kroz podršku za razvoj inovacija, s naglaskom na povećanje proizvodnih kapaciteta i upravljanje poduzećem, njegovoj spremnosti za ulaganja investitora, i poboljšanja u komercijalizaciji proizvoda, usluga i tehnologija.

CILJ POZIVA

  • Potaknuti rast novoosnovanih poduzeća koja razvijaju inovacije (proizvode, usluge ili tehnologije) bazirane na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržati će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

  • Potpora u okviru ovog Poziva je namijenjena inovativnim novoosnovanim MSP-ovima za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, tj. TRL 5 - TRL 8. Novoosnovani MSP su oni koji su osnovani najviše 5 godina prije dana podnošenja projektnog prijedloga i ne odnosi se na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti ili na ona koja su nastala spajanjem ili izdvajanjem.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

  • Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati: nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije ispitivanje, razvoj pilot-linija zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije) osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije).

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA

  • Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 141.000.000,00 HRK.
  • Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju je 200.000,00 HRK, a najviši iznos je 1.000.000,00 HRK.

KRAJNJI ROK PRIJAVE

30.06.2023

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice