„Automatizirani sustav izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije (AES)“, „Modernizacija novog kompjuteriziranog sustava u okviru Carinskog zakonika Unije – NCTS“, „Modernizacija Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (EMCS)“ i „Modernizacija sustava prikupljanja podataka o robnoj razmjeni članica EU“

21

August

Zatvoreno

Vrsta poziva: Izravna dodjela (bespovratna sredstva)
Država: Hrvatska
Datum objave: 7.7.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 3.7.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 31.12.2020.
Fond: Europski socijalni fond
Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Alokacija: 36.000.000,00  HRK

Opći cilj Poziva:

 • Za operaciju „Automatizirani sustav izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije (AES)“
 • Razvoj i automatizacija transeuropskog sustava kontrole izvoza Carinske uprave RH.
 • Za operaciju „Modernizacija novog kompjuteriziranog sustava u okviru Carinskog zakonika Unije – NCTS“
 • Osigurati učinkovite i interoperabilne informacijske i komunikacijske sustave za razmjenu informacija vezanih za provozni postupak, između javnih uprava i građana EU/država članica te između samih tijela javne uprave.
 • Za operaciju „Modernizacija Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (EMCS)“
 • Modernizacija carinskog i trošarinskog sustava Republike Hrvatske
 • Za operaciju „Modernizacija sustava prikupljanja podataka o robnoj razmjeni članica EU“
 • Modernizirati poslovanje Carinske uprave sa ciljem povećanja učinkovitosti i reformiranja poslovnih procesa Carinske uprave.

Specifični ciljevi Poziva:

 • Za operaciju „Automatizirani sustav izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije (AES)“
 • Jačanje kapaciteta Carinske uprave u postupcima izvoza, pojednostavljenih postupaka, ponovnom izvozu, kretanju trošarinskih proizvoda te sustavu centraliziranog carinjenja,
 • Brže i učinkovitije djelovanje CU prilikom izvoza i ponovnog izvoza robe kroz nadogradnju sustava i brže postupanje za gospodarstvenike.
 • Za operaciju „Modernizacija novog kompjuteriziranog sustava u okviru Carinskog zakonika Unije – NCTS“
 • Jačanje kapaciteta Carinske uprave u procesu upravljanja i nadzora nad provoznim postupkom kroz nadogradnju i unaprjeđenje informacijskog sustava te modernizaciju postojećih poslovnih procedura,
 • Brže i učinkovitije djelovanje Carinske uprave prilikom provedbe provoznog postupka kao i unaprjeđenje kontrole istog, te unaprjeđenje komunikacije između gospodarskih subjekata i CU, ubrzanje i pojednostavnjenje postupka.
 • Za operaciju „Modernizacija Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (EMCS)“
 • Modernizacija Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (nacionalnog EMCS sustava),
 • Edukacija carinskih službenika sa ciljem jačanja administrativnih kapaciteta i bolje učinkovitosti.
 • Za operaciju „Modernizacija sustava prikupljanja podataka o robnoj razmjeni članica EU“
 • Poboljšanje upravljanja ljudskim potencijalima u CU (Službi za Intrastat) – povećana učinkovitost, brzina i funkcionalnost u obavljanju radnih zadataka s ciljem pružanja servisne usluge,
 • Unaprjeđenje kvalitete statističkih podataka – povećana transparentnost, dostupnost i međusobna usporedivost podataka.

SVRHA POZIVA

 • Daljnji razvoj i unaprjeđenju institucionalnih kapaciteta Ministarstva financija – Carinske uprave kroz modernizaciju carinskih sustava i postupaka te jačanje znanja i vještina službenika Carinske uprave za rad u novim i unaprijeđenim sustavima.

Prihvatljivi prijavitelj

 • Prihvatljivi prijavitelj u sklopu predmetnog Poziva je Ministarstvo financija - Carinska uprava kao središnje tijelo državne uprave koje ima isključivu nadležnost za obavljanje upravnih i drugih poslova koji se odnose na carinski sustav i politiku carinske i izvancarinske zaštite, nadzor i inspekcijske poslove u području poreza, carina, trošarina, doprinosa za financiranje obveznih osiguranja i drugih javnih prihoda, deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja.

Krajnji rok prijave

 • 31. prosinca 2020. godine.

Maksimalan iznos sufinanciranja operacija

 • „Automatizirani sustav izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije (AES)“ - 12.000.000,00 HRK.
 • „Modernizacija novog kompjuteriziranog sustava u okviru Carinskog zakonika Unije – NCTS“ - 15.000.000,00 HRK.
 • „Modernizacija Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (EMCS)“ - 6.600.000,00 HRK.
 • „Modernizacija sustava prikupljanja podataka o robnoj razmjeni članica EU“ - 2.400.000,00 HRK.

Iznosi sredstava

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava
  36.000.000,00Hrk

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice