Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

24

August

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga
Država: Hrvatska
Datum objave: 18.12.2019.
Datum početka zaprimanja prijava: 18.12.2019.
Datum završetka zaprimanja prijava: 18.12.2020.
Fond: Europski socijalni fond
Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Alokacija:  85.712.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

OPĆI CILJEVI:

 • Povećati socijalnu uključenost i/ili zapošljivost ranjivih skupina56 kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu.

SPECIFIČNI CILJEVI:

 • Razviti/unaprijediti socijalne usluge i programe za aktivno socijalno uključivanje i/ili povećanje zapošljivosti ranjivih skupina.
 • Razviti i unaprijediti interkulturalne usluge/aktivnosti na prostoru urbanih aglomeracija/područja u svrhu socijalnog uključivanja ranjivih skupina.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Upravljanje projektom i administracija
 • Aktivnosti vezane uz unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje socijalnih usluga i programa za aktivno socijalno uključivanje i/ili povećanje zapošljivosti ranjivih skupina
 • Aktivnosti pripreme i provedbe participativnih interkulturnih aktivnosti u svrhu socijalne integracije ranjivih skupina
 • Promidžba i vidljivost

NEPRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • aktivnosti koje se odnose isključivo ili većinski na pojedinačno financiranje sudjelovanja na radionicama, seminarima, konferencijama i kongresima
 • projekti čije su jedine aktivnosti u okviru Elemenata 2 i 3, usmjerene na osiguravanje odgovarajuće informacijske pristupačnosti osobama s invaliditetom ili osiguravanje odgovarajućih kanala komunikacije uz korištenje tumača znakovnog jezika, Brailleova pisma, zvučnog softwarea ili drugih pomagala i tehnika;
 • aktivnosti koje se odnose isključivo ili većinski na individualne školarine za studij ili pojedinačne tečajeve ili radionice;
 • jednokratna događanja poput konferencija, okruglih stolova, seminara ili sličnih događanja (takve aktivnosti se mogu financirati samo ako su dijelom šireg projekta, a same pripremne aktivnosti za konferenciju i slična događanja ne predstavljaju takav širi projekt);
 • aktivnosti koje se odnose isključivo na razvoj strategija, planova ili drugih sličnih dokumenata;
 • aktivnosti koje se odnose isključivo ili prvenstveno na kapitalna ulaganja u zemljišta, zgrade, vozila;
 • aktivnosti koje se odnose isključivo na istraživanje;
 • aktivnosti koje su povezane s političkim ili vjerskim aktivnostima;
 • donacije u dobrotvorne svrhe;
 • zajmovi drugim organizacijama ili pojedincima;
 • aktivnosti vezane uz ostvarivanje prihoda odnosno dobiti, a osobito aktivnosti kojima se ostvaruje prihod naplatom usluga od ciljanih skupina,
 • aktivnosti koje se tiču isključivo odnosa s javnošću;
 • ostale aktivnosti koje nisu usmjerene na ostvarivanje općeg i/ili specifičnih ciljeva operacije.

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  85.712.000,00Hrk
 • MINIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  750.000,00Hrk
 • MAKSIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  3.000.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

18.12.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice