Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

5

January

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 23.12.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 15.2.2021.
Datum završetka zaprimanja prijava: 30.6.2021.
Fond: Europski socijalni fond
Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Alokacija: 300.000.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Opći cilj

 • Doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Specifični ciljevi

 • Unaprjeđenje usluga kroz produljenje radnog vremena dječjih vrtića s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Prihvatljivi prijavitelji

 • Prijavitelj i ako je primjenjivo partner(i), moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 • a) pravna osoba:
 • dječji vrtić sukladno popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja97;
 • jedinica lokalne samouprave
 • b) registrirana u Republici Hrvatskoj.
 • 2. raspolagati dostatnim ljudskim, financijskim, pravnim i operativnim kapacitetima za provedbu projekta samostalno ili u suradnji s partnerima;
 • 3. nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije, odnosno u postupku pokrenutom s ciljem prestanka djelovanja;
 • 4. nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora;
 • 5. nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju ili mu je odobrena odgoda plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Trajanje i početak provedbe

 • Planirano trajanje provedbe projekata je od 18 do 20 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli
 • bespovratnih sredstava s tim da razdoblje provedbe može trajati najdulje do 30. lipnja 2023. godine.
 • Razdoblje provedbe projekta započinje s datumom zadnjeg potpisa na Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava te istječe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti.
 • Datum početka i predviđenog završetka projekta bit će definirani u Posebnim uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Iznosi sredstava

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava:
  300.000.000,00 knHrk
 • Minimalni iznos potpore:
  500.000,00 knHrk
 • Maksimalni iznos potpore:
  6.000.000,00 knHrk

Krajnji rok prijave 30.6.2021.

30.06.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice