Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2

2

November

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Država: Hrvatska
Datum objave: 02.11.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 23.11.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 30.06.2021.
Fond: Europski socijalni fond
Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020
Alokacija: 10.000.000,00 HRK

OPĆI CILJ POZIVA:

 • Povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.

SPECIFIČNI CILJ POZIVA:

 • Promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i/ili povećanje svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • medijske kampanje;
 • izrada televizijskih spotova, reklama
 • okrugli stolovi
 • otvoreni dani
 • radionice, seminari, predavanja;
 • održavanje javnih tribina i manifestacija javnog karaktera (koncerti, sportski događaji)
 • izrada edukativnih materijala (letci, brošure, plakati, on line materijali)
 • održavanje webinara
 • upravljanje projektom
 • praćenje provedbe
 • izvještavanje o provedbi

NEPRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • projekti čije aktivnosti su isključivo odnosi s javnošću čiji su korisnici isključivo članovi Udruge za koje se općenito smatra da su u nadležnosti Vlade Republike Hrvatske, kao što je osnovna zdravstvena skrb
 • aktivnosti kojima se podupiru strukture ili sustavi, a ne izravno pojedinci
 • individualno sponzorstvo za sudjelovanje na radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima koje se odnose samo na jednokratnu manifestaciju (npr. konferencija, okrugli stol, seminar, obljetnica, ekskurzija), osim u slučaju kada se takva aktivnost provodi uz ostale aktivnosti programa ili kao jedna od ostalih aktivnosti programa koji se prijavljuje
 • projekti koji se odnose isključivo ili prvenstveno na kapitalna ulaganja u zemljišta, zgrade, vozila
 • projekti koji se odnose isključivo na razvoj strategija, planova ili drugih sličnih dokumenata
 • projekti koje se odnose isključivo na istraživanje
 • projekti koji su povezani s političkim ili vjerskim aktivnostima
 • donacije u dobrotvorne svrhe
 • zajmovi drugim organizacijama ili pojedincima
 • profitne aktivnosti
 • aktivnosti koje ne doprinose ostvarivanju općeg i specifičnog cilja

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI/PARTNERI:

 • udruga koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu ili Registru udruga pod djelatnošću ili područjem djelovanja ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu.
 • zaklada koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu ima utvrđeno djelovanje u području
 • zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu.
 • ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JL(R)S).

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  10.000.000,00Hrk
 • MINIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  200.000,00Hrk
 • MAKSIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  500.000,00Hrk

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice