Natječaj za provedbu podmjere 5.2. “Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim/prirodnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima”, tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”

23

October

Zatvoreno

Vrsta poziva: Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)
Država: Hrvatska
Datum objave: 23.10.2020
Datum početka zaprimanja prijava: 02.11.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 29.01.2021.
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske
Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Alokacija: 20.000.000,00 HRK

SVRHA NATJEČAJA:

 • Dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

CILJEVI NATJEČAJA:

 • Obnova poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima osigurati održivost poljoprivredne proizvodnje i spriječiti propadanje poljoprivrednih gospodarstava.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Prihvatljivi opći troškovi su:
 • a) troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka
 • b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
 • Prihvatljivi materijalni troškovi su:
 • a) investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta
 • b)građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju
 • c) popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju
 • d) nabava domaćih životinja
 • e) kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg nasada/bilja
 • f) označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti
 • g) kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
 • h) analiza tla

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • porez na dodanu vrijednost u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza
 • drugi porezi te propisane naknade i doprinosi
 • kamate
 • svi troškovi održavanja i amortizacije
 • troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja
 • troškovi vlastitog rada
 • operativni troškovi
 • kupnja prava na poljoprivrednu proizvodnju, prava na plaćanje, kupnja i sadnja jednogodišnjeg bilja
 • troškovi nastali prije podnošenja Zahtjeva za potporu osim općih troškova u slučaju iz podtočke 2.2.1., stavak a)
 • nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi
 • plaće i druge naknade stalno zaposlenih djelatnika korisnika
 • novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka
 • plaćanje gotovim novcem
 • troškovi kupnje objekata potpora za gubitak prihoda koji je posljedica elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja
 • troškovi koji ne mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Programa i nisu definirani Prilogom 3 ovog Natječaja,
 • troškovi koji nakon administrativne kontrole ne udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Natječajem i Pravilnikom

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  20.000.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

23.10.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice