4.2.2.”Korištenje obnovljivih izvora energije”

17

February

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 14.02.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 16.03.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 30.06.2020.
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede
Alokacija: 70.000.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

PREDMET POZIVA:

 • Dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjere Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. - 2020. z provedbu Podmjere 4.2. "Potpore za ulaganje u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednog proizvoda" - Provedbu tipa operacije 4.2.2. "Korištenje obnovljivih izvora energije"

SVRHA POZIVA:

 • Povećanje učinkovitog korištenja energije

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • građenje/rekonstrukcija objekata
 • građenje/rekonstrukcija postrojenja/prostora
 • Opremanje
 • troškovi pripreme poslovnog plana
 • troškovi pripreme dokumentacije
 • troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i troškova nadzora
 • kupnja ili razvoj računalnih programa
 • kupnja prava na patente i licence
 • zaštita autorskih prava
 • registracija i održavanje žigova
 • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • PDV u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza
 • drugi porezi te propisane naknade i doprinosi
 • kamate
 • rabljena poljoprivredna mehanizacija, oprema i gospodarska vozila
 • svi troškovi održavanja/zamjena i amortizacije
 • troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranje kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja
 • nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi
 • plaće i druge naknade djelatnika korisnika koji su zaposleni temeljem ugovora o radu
 • troškovi vlastitog rada
 • operativni troškovi
 • troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 • novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka i/ili
 • plaćanje gotovim novcem

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  70.000.0000,00Hrk
 • MINIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  111.750,00Hrk
 • MAKSIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  7.450.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

30.06.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice