4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

17

February

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 14.02.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 16.03.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 18.05.2020.
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede
Alokacija: 300.000.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

PREDMET NATJEČAJA:

 • Dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. - 2020. za provedbu Podmjere 4.2." potpora za ulaganje u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda" - povedba tipa operacije 4.2.1."Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima"

SVRHA NATJEČAJA:

 • Povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Građenje/rekonstrukcija prostora
 • Građenje/rekonstrukcija objekata
 • Opremanje
 • Prihvati sirovina
 • Skladištenje
 • Obrada/prerada
 • Hlađenje
 • Klimatizacija
 • Pakiranje
 • Manipulacija
 • Čišćenje
 • Pročišćavanje
 • Laboratorij i analize
 • Energija i instalacije
 • Sigurnosni nadzor
 • Potrebe veterinarske kontrole
 • Transport
 • Gospodarska vozila i poljoprivredni strojevi
 • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekata
 • Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. uredbe (EU) br. 1305/2013
 • Troškovi pripreme poslovnog plana
 • Troškovi pripreme dokumentacije
 • Troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i troškova nadzora
 • Kupnja ili razvoj računalnih programa
 • Kupnja prava na patente i licence
 • Zaštita autorskih prava
 • Registracija i održavanje žigova
 • Ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Porez na dodanu vrijednost u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza
 • Drugi porezi te propisane naknade i doprinosi
 • Kamate
 • Rabljeni poljoprivredni strojevi, oprema i gospodarska vozila
 • Svi troškovi održavanje/zamjene i amortizacije
 • Troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškova kredita i refinanciranje kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja
 • nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi
 • Plaće i druge naknade djelatnika korisnika koji su zaposleni temeljem ugovora o radu
 • Troškovi vlastitog rada
 • Operativni troškovi
 • Troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 • Novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka
 • Plaćanje gotovim novcem

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  300.000.000,00Hrk
 • MINIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  12.000.000,00Hrk
 • MAKSIMALAN IZNOS BESPOVRANIH SREDSTAVA:
  162.000.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

18.05.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice