4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije”

7

January

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 02.12.2019.
Datum početka zaprimanja prijava: 02.01.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 31.03.2020.
Fond: Europski poljoprivredni fond za regionalni razvoj
Program: Program ruralnog razdoblja 2014-2020
Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede
Alokacija: 100.000.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

PREDMET POZIVA:

 • Dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedbu tipa operacije 4.1.3 „Korištenje obnovljivih izvora energije“.

SVRHA POZIVA:

 • Povećanje učinkovitog korištenja energije.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Obiteljska poljoprivredna grospodarstva, Obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost, Trgovarčko društvo za poljoprivrednu djelatnost.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu od 2% od ukupne prihvatljivosti troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 HRK
 • Troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 75.000,00 HRK
 • Troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i troškova nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku troškova navedenih u podstavcima a. i b. ovoga stavka i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali je prihvatljivo.

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza
 • Drugi porezi te propisane naknade i doprinosi
 • Kamate
 • Rabljena poljoprivredna mehanizacija, oprema i gospodarska vozila
 • Svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije
 • Troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja usluge
 • Kupnja prava na poljoprivrednu proizvodnju, prava na plaćanje, kupnju životinja, kupnju i sadnju jednogodišnjeg bilja
 • Nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi
 • Plaće i druge naknade djelatnika korisnika koji su zaposleni temeljem ugovora o radu
 • Troškovi vlastitog rada
 • Operativni troškovi
 • Troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu osim općih troškova ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 • Novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka
 • Plaćanje gotovim novcem

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNH SREDSTAVA:
  100000000Hrk
 • MIMIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  37200Hrk
 • MAKSIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  7440000Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

31.03.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice