Zatvoreno

Zatvoreno

  • KK.08.1.1.03 Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti

  • NAJAVA: Energetska obnova zgrada i poticanje OIE u javnom sektoru (4c1.3.)

  • NAJAVA: Priprema IRI infrastrukturnih projekata

  • NAJAVA: Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija (1a1.3); Ograničeni postupak dodjele

  • NAJAVA: Mjera 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“

  • NAJAVA: Podrška procesu deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom – faza 1

  • NAJAVA: Razvoj društveno-kulturnih centara

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice