Zatvoreno

Zatvoreno

  • UP.02.1.1.05 Zaželi – Program zapošljavanja žena

  • Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. “Inovacije”

  • KK.06.3.1.04 Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

  • KK.07.4.2.03 Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza

  • KK.07.1.1.02 Poziv za sufinanciranje izrade Strateške dokumentacije razvoja vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2028.

  • KK.03.2.1.12 Certifikacijom proizvoda do tržišta

  • KK.08.2.1.03 Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima

  • KK.06.3.1.03 Građenje reciklažnih dvorišta

  • UP.02.2.2.04 Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom

  • Stipendije MZO-a, AMPEU-a i Vlade SAD-a: program Fulbright za akademsku godinu 2018./2019.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice