Zatvoreno

Zatvoreno

  • KK.06.2.2.13 ITU – REVITALIZACIJA BROWNFIELD LOKACIJA URBANOG PODRUČJA ZADAR

  • POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA USMJERENIH MLADIMA ZA FINANCIJSKU POTPORU IZ RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU I DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

  • NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA NA OTOCIMA U 2019. GODINI

  • KK.06.2.2.12, ITU – Brownfield na području Urbane aglomeracije Split

  • KK.05.1.1.02 SHEMA ZA JAČANJE PRIMIJENJENIH ISTRAŽIVANJA ZA MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA

  • Javni poziv za sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu

  • KK.03.2.2.06 Inovacije u S3 područjima

  • JAVNI POZIV: SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIMJENE KONCEPTA „PAMETNIH GRADOVA I OPĆINA“

  • JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA PROMOCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2019.

  • POTICANJE PODUZETNIŠTVA U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice