Zatvoreno

Zatvoreno

  • Najava: Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.1. Inovacije

  • Najava: Implementacija programa edukativnih aktivnosti; Otvoreni postupak dodjele

  • NAJAVA: Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN) / pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima

  • NAJAVA: Energetska obnova višestambenih zgrada (4c2.2); Otvoreni postupak dodjele

  • NAJAVA: Energetska obnova zgrada i poticanje OIE u javnom sektoru (4c1.3.)

  • NAJAVA: Priprema IRI infrastrukturnih projekata

  • NAJAVA: Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija (1a1.3); Ograničeni postupak dodjele

  • NAJAVA: Podrška procesu deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom – faza 1

  • NAJAVA: Razvoj društveno-kulturnih centara

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice