Zatvoreno

Zatvoreno

  • Objavljen poziv za dostavu projektnih prijava za nacionalni program EUREKA u 2021. godini

  • Natječaj za provedbu mjere 21 Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19

  • Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije – Karlovac Karst

  • Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – Ecomanager

  • Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe

  • Otvoren novi natječaj – Čitanjem do uključivog društva

  • Natječaj za Mjeru 4.1.1. – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku

  • Natječaj za tip operacije 3.2.1. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja

  • Natječaj za podmjeru 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

  • 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice