Zatvoreno

Zatvoreno

  • PROGRAM PODRŠKE BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

  • CEF TELECOM 2020

  • 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

  • 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije

  • 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

  • 4.1.2 “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”

  • Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima

  • 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno gospodarstvo)”

  • 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije”

  • Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice