Zatvoreno

Zatvoreno

  • POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA USMJERENIH MLADIMA ZA FINANCIJSKU POTPORU IZ RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU I DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

  • NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA NA OTOCIMA U 2019. GODINI

  • JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA PROMOCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2019.

  • POTICANJE PODUZETNIŠTVA U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA

  • RAZVOJ ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA

  • INTERREG ADRION – 3. POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

  • I.3. PARTNERSTVA IZMEĐU ZNANSTVENIKA I RIBARA

  • ITU – PROGRAMI EDUKACIJA ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA (MSP) NA URBANOM PODRUČJU SLAVONSKI BROD

  • JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

  • POTPORE ZA ULAGANJE U ZAMJENU MOTORA RIBARSKIH PLOVILA

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice