Zatvoreno

Zatvoreno

  • Natječaj za provedbu Podmjere 9.1. „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“ – provedba tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

  • “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021. – 2022.)”

  • Poziv za sufinanciranje uvođenja inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području Grada Splita

  • Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

  • Novi natječaj za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala vrijedan 120 milijuna kuna

  • Objavljen poziv za dostavu projektnih prijava za nacionalni program EUREKA u 2021. godini

  • Natječaj za provedbu mjere 21 Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19

  • Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije – Karlovac Karst

  • Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – Ecomanager

  • Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice