Zatvoreno

Zatvoreno

  • JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA

  • Tip operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

  • NATJEČAJ ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PROJEKTIMA UDRUGA U PODRUČJU IZVANINSTITUCIONALNOGA ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE I MLADIH U ŠKOLSKOJ GODINI 2018. – 2019.

  • Mjera informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018.

  • KK.07.5.1.06 Poziv za sufinanciranje izrade Studije analize i mogućnost osiguranja pristupačnosti službenih mjesta pod upravljanjem HŽ Infrastrukture

  • KK.06.4.2.29 Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad istarski

  • KK.07.4.2.12 Nabava autobusa za Promet d.o.o. Split iz ITU mehanizma

  • Tip operacije 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

  • KK.06.3.1.08 Izrada studijsko-projektne dokumentacije za centre za gospodarenje otpadom Zagreb, Orlovnjak i Šagulje

  • Tip operacije 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice