U najavi

U najavi

  • NAJAVA: Provedba javnih radova za teže zapošljive skupine

  • NAJAVA: Aktivnosti profesionalne rehabilitacije

  • NAJAVA: Uspostava institucionalnog i zakonodavnog okvira za razvoj društvenog poduzetništva

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice