U najavi

U najavi

  • NAJAVA: Razvoj poslovne infrastrukture – zone – Faza II

  • NAJAVA: Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – Faza I

  • NAJAVA: Podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj IKT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju – Faza I

  • NAJAVA: Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

  • NAJAVA: Jačanje izvrsnosti i privlačnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u sektoru turizma i ugostiteljstva

  • NAJAVA: Program psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata – Faza III

  • NAJAVA: Društveno poduzetništvo

  • NAJAVA: Uključivanje marginaliziranih skupina u zajednicu kroz kulturne i umjetničke aktivnosti

  • NAJAVA: Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – Faza II

  • NAJAVA: Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice