Otvoreno

Otvoreno

  • Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

  • KK.08.2.1.06 Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje

  • KK.08.2.1.08 Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca

  • KK.08.2.1.07 Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda

  • KK.08.2.1.05 Provedba Intervencijskog plana Grada Knina

  • Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice