Otvoreno

Otvoreno

  • KK.08.1.2.03 Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

  • KK.08.1.1.03 Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice