Otvoreno

Otvoreno

  • KK.08.2.1.06 Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje

  • KK.08.2.1.08 Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca

  • KK.08.2.1.07 Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda

  • KK.08.2.1.05 Provedba Intervencijskog plana Grada Knina

  • Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara

  • UP.02.2.2.04 Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom

  • 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete

  • KK.08.1.1.02 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini

  • KK.08.1.2.03 Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

  • KK.08.1.1.03 Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice