Otvoreno

Otvoreno

  • Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji

  • Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja FAZA II

  • Natječaj za tip operacije 19.3.1. Priprema aktivnosti projekta suradnje

  • Očuvanje zdravstvenog sustava i javnog zdravlja u Republici Hrvatskoj u borbi protiv COVID-19

  • Nacionalna kampanja Garancije za mlade

  • Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj

  • Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

  • Daljnje unaprjeđenje praćenja upravnog postupanja i odlučivanja (ZUP III)

  • „Automatizirani sustav izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije (AES)“, „Modernizacija novog kompjuteriziranog sustava u okviru Carinskog zakonika Unije – NCTS“, „Modernizacija Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (EMCS)“ i „Modernizacija sustava prikupljanja podataka o robnoj razmjeni članica EU“

  • Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice