Otvoreno

Otvoreno

  • KK.10.1.1.03 Poziv za iskaz interesa sektorski nadležnim tijelima i tijelima za pružanju stručne podrške za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

  • KK.08.1.2.04 Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničkoj skrbi za ranjive skupine – Faza II

  • OSNAŽIVANJE DOPRINOSA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA OBRAZOVANJU ZA ODRŽIVI RAZVOJ ZA UNAPRJEĐENJE EKONOMSKE I SOCIJALNE KOHEZIJE

  • Tip operacije 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

  • KK.03.2.2.03 Inovacijski vaučeri za MSP-ove

  • Tip operacije 8.5.2 – Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

  • KK.03.2.1.14 Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

  • Podmjera 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

  • UP.04.2.1.08 Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika

  • UP.04.2.1.07 Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice