Otvoreno

Otvoreno

  • Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji

  • KK.06.3.1.18 Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

  • Druga izmjena – Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II

  • Prva izmjena – Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II

  • KK.06.3.1.16 Uspostava reciklažnog dvorišta

  • KK.06.3.1.17 Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

  • JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (FOTONAPONSKIH SUSTAVA) U TURIZMU FIZIČKIM OSOBAMA GRAĐANIMA – REGISTRIRANIM IZNAJMLJIVAČIMA I OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

  • KK.06.5.2.04 Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje

  • Tip operacije 19.4.1. Tekući troškovi i animacija

  • UP.02.2.2.05 Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice