Otvoreno

Otvoreno

  • KK.06.5.2.04 Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje

  • KK.03.2.1.16 Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza II

  • KK.03.2.1.11 Znakovi kvalitete

  • Tip operacije 19.4.1. Tekući troškovi i animacija

  • UP.02.2.2.05 Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih

  • KK.03.2.2.03 Inovacijski vaučeri za MSP-ove

  • KK.03.2.1.14 Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

  • UP.04.2.1.08 Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika

  • KK.08.2.1.06 Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje

  • KK.08.2.1.08 Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice