Otvoreno

Otvoreno

  • Prva izmjena – Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II

  • KK.06.3.1.16 Uspostava reciklažnog dvorišta

  • 4.2.2.”Korištenje obnovljivih izvora energije”

  • Izmjena Poziva “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”

  • KK.06.3.1.17 Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

  • KK.01.2.1.02 Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – Faza 2

  • JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (FOTONAPONSKIH SUSTAVA) U TURIZMU FIZIČKIM OSOBAMA GRAĐANIMA – REGISTRIRANIM IZNAJMLJIVAČIMA I OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

  • KK.07.4.2.18 ITU – SUSTAV BICIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB

  • KK.06.3.1.12 IZGRADNJA I/ILI OPREMANJE POSTROJENJA ZA SORTIRANJE ODVOJENO PRIKUPLJENOG OTPADNOG PAPIRA, KARTONA, METALA, PLASTIKE I DRUGIH MATERIJALA

  • KK.06.5.2.04 Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice