Otvoreno

Otvoreno

  • Natječaj za provedbu podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

  • Natječaj za tip operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”

  • Natječaj za tip operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”

  • Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a

  • Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

  • Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu

  • Četvrta Izmjena – Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II

  • Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za Natječaj “Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije”

  • Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga “Umjetnost i kultura online”

  • Prva Izmjena-KK.03.2.2.05 INTEGRATOR

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice