Otvoreno

Otvoreno

  • 4.1.2 “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”

  • Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima

  • 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno gospodarstvo)”

  • 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije”

  • KK.01.2.1.02 Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – Faza 2

  • JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (FOTONAPONSKIH SUSTAVA) U TURIZMU FIZIČKIM OSOBAMA GRAĐANIMA – REGISTRIRANIM IZNAJMLJIVAČIMA I OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

  • KK.07.4.2.18 ITU – SUSTAV BICIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB

  • KK.06.2.2.12, ITU – Brownfield na području Urbane aglomeracije Split

  • KK.05.1.1.02 SHEMA ZA JAČANJE PRIMIJENJENIH ISTRAŽIVANJA ZA MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA

  • KK.06.3.1.12 IZGRADNJA I/ILI OPREMANJE POSTROJENJA ZA SORTIRANJE ODVOJENO PRIKUPLJENOG OTPADNOG PAPIRA, KARTONA, METALA, PLASTIKE I DRUGIH MATERIJALA

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice