Otvoreno

Otvoreno

  • Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za Natječaj “Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije”

  • Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga “Umjetnost i kultura online”

  • Treći natječaj za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

  • 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

  • Otvoren natječaj za podmjeru 6.4.1. “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

  • Prva Izmjena-KK.03.2.2.05 INTEGRATOR

  • Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji

  • KK.06.3.1.18 Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

  • Druga izmjena – Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II

  • KK.03.2.2.05 INTEGRATOR

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice