Otvoreno

Otvoreno

  • KK.07.4.2.18 ITU – SUSTAV BICIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB

  • KK.06.2.2.12, ITU – Brownfield na području Urbane aglomeracije Split

  • KK.05.1.1.02 SHEMA ZA JAČANJE PRIMIJENJENIH ISTRAŽIVANJA ZA MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA

  • Javni poziv za sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu

  • JAVNI POZIV: SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIMJENE KONCEPTA „PAMETNIH GRADOVA I OPĆINA“

  • KK.08.1.3.04 UNAPREĐIVANJE INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI KAO PODRŠKA PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE – DRUGA FAZA

  • KK.06.3.1.12 IZGRADNJA I/ILI OPREMANJE POSTROJENJA ZA SORTIRANJE ODVOJENO PRIKUPLJENOG OTPADNOG PAPIRA, KARTONA, METALA, PLASTIKE I DRUGIH MATERIJALA

  • UP.02.3.1.03 JAČANJE POSLOVANJA DRUŠTVENIH PODUZETNIKA – FAZA I.

  • JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE GRADNJE PUNIONICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA

  • KK.06.5.2.04 Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice