Obustavljeno

Obustavljeno

  • UP.02.1.1.06 Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

  • UP.02.1.1.05 Zaželi – Program zapošljavanja žena

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice