Obustavljeno

Obustavljeno

  • UP.02.2.1.04 Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1

  • KK.04.2.1.04 Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

  • UP.02.1.1.05 Zaželi – Program zapošljavanja žena

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice