#Vijesti-eu

Certifikat međunarodne norme ISO 9001:2015 uručen Upravi ribarstva

20

Siječanj

Objavljeno

U utorak, 18. siječnja 2022. godine u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, ministrici poljoprivrede Mariji Vučković uručen je certifikat međunarodne norme ISO 9001:2015, kojim je u procese i postupke u provedbi EU fondova u ribarstvu implementiran sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima navedene međunarodne norme.
Certifikat ISO 9001 prepoznatljiv je znak kod organizacija koje u svom poslovanju posebnu pozornost posvećuju kvaliteti svojih usluga i proizvoda, a u ovom slučaju njime će se osigurati povećanje poslovne učinkovitosti te stalno poboljšanje kvalitete sustava upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo te Programa za ribarstvo i akvakulturu RH koje provodi Uprava ribarstva pri Ministarstvu poljoprivrede. Certifikacijski audit sustava upravljanja kvalitetom proveden je dana 10. siječnja 2022. od strane akreditirane certifikacijske organizacije, a uvođenje ISO sustava realiziralo se u suradnji Uprave ribarstva i Zavoda za informatičku djelatnost Hrvatske d.o.o.

Putem Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo dodijeljeno je 2,4 milijarde kuna javne potpore sektoru ribarstva, od čega je isplaćeno 1,3 milijarde kuna. Samo za COVID-19 mjere pomoći u hrvatsko ribarstvo isplaćeno je 250 milijuna kuna, a kroz Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu od 2021. do 2027. na raspolaganju je više od 2,5 milijarde kuna. Također, vrijednost ribarstva u 2020. u odnosu na 2019. porasla je za 10,7 %, na što je u najvećoj mjeri utjecao rast vrijednosti morskog ribarstva (za 11,6 %), do kojeg je došlo zbog porasta prodanih količina (za 11,1 %). Rastu hrvatskog ribarstva, uz ulaganja i mjere pomoći, doprinijela je i digitalizacija sektora, a korištenjem modernih tehnologija danas se više od 95 % ukupnog ulova u gospodarskom ribolovu bilježi i dostavlja zahvaljujući digitalizaciji.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice