#Turizam

Buđenje turizma pomoću Nacionalnog plana za oporavak i otpornost

10

Svibanj

Objavljeno

10.svibnja u Rovinju je predstavljen nacrt podkomponente „Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma kao dio komponente gospodarstva u NPOO-u.

Da bismo mogli konkurirati drugim turističkim destinacijama i graditi jedan turistički dio gospodarstva potrebno je ulagati i u njegovu društvenu održivost kroz okoliš, socijalnu uključenost i ostale resurse koji su usko povezani sa turizmom. Svakako jedan od bitnih ciljeva je povećati otpornost i održivost kroz zelenu i digitalnu tranziciju posebice nakon pada turističkog sektora uzrokovanog pandemijom .

Pomoću Nacionalnog plana za oporavak i otpornost osigurana su sredstva u iznosu od 2,2 milijarde kuna koja su namijenjena za turizam do 2026. godine. Za Republiku Hrvatsku je važno da se usredotoči na provođenje reformi i ostvarivanje ciljeva ako se želi etablirati u vrh svjetskih top turističkih destinacija.

Osim što su sredstva namijenjena obalnom pojasu i poticanju cjelogodišnjeg oblika turizma na prostorima Republike Hrvatske, u Rovinju je naglašeno kako će financiranje biti dostupno svima, počevši od mikro, malih, srednjih i velikih poduzetnika. Sredstva će biti dodijeljena na temelju javnih poziva koje će Ministarstvo raspisivati nakon usvajanja Nacionalnog plana.

Od ukupnog iznosa 60 posto sredstava trebalo bi pripasti i privatnom sektoru dok će ostatak biti uložen u javnu turističku infrastrukturu no mogu ih koristiti i privatni poduzetnici u okviru javno-privatnog partnerstva.

Svi projekti moraju biti povezani sa reformama vezanima uz turistički sektor te da posluže kao primjer odličnog održivog dizajna kroz uspješnu zelenu i digitaliziranu tranziciju. Nacionalni program reformi i razvojna strategija usklađeni su sa turističkim sektorom i njegovim potrebama te je pokrenuta i izrada Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine kao i Nacionalni plan održivog turizma prema kojima će se provesti i Strateška procjena utjecaja na okoliš.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice