#Vijesti-eu

Borba protiv raka u EU – bolja zaštita radnika od kancerogenih kemikalija

23

Rujan

Objavljeno

U EU-u se svake godine zabilježi oko 120 000 slučajeva raka povezanog s izloženošću karcinogenim tvarima na radu, što dovodi do otprilike 80 000 smrtnih slučajeva godišnje. Kako bi se poboljšala zaštita radnika od raka, Komisija je danas predložila dodatno ograničavanje njihove izloženosti kancerogenim kemikalijama. Četvrtom revizijom Direktive o karcinogenim i mutagenim tvarima utvrđene su nove ili revidirane granične vrijednosti za tri važne tvari: akrilonitril, spojeve nikla i benzen. Procjene pokazuju da će se novim pravilima poboljšati zaštita za više od 1,1 milijun radnika u raznim sektorima. Današnji je prijedlog prva Komisijina inicijativa kao dio budućeg europskog plana za borbu protiv raka.

Nicolas Schmit, povjerenik za zapošljavanje i socijalna prava, izjavio je: “Radna mjesta trebala bi biti sigurna, no rak je uzrok čak polovine smrtnih slučajeva povezanih s radom. Današnje ažuriranje Direktive o karcinogenim i mutagenim tvarima jedan je od prvih koraka našeg ambicioznog plana za borbu protiv raka. To pokazuje da smo odlučni djelovati i da nema kompromisa kad je riječ o zdravlju radnika. S obzirom na veliku zdravstvenu krizu uzrokovanu bolešću COVID-19, još ćemo intenzivnije raditi na zaštiti radnika u Europi. Razmotrit ćemo konkretne načine za postizanje tog cilja putem budućeg strateškog okvira za sigurnost i zdravlje na radu”.

Stella Kyriakides, povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane, izjavila je: “Prioritet nam je umanjiti patnju prouzročenu rakom i stoga je prevencija vrlo važna. Danas započinjemo s radom na europskom planu za borbu protiv raka i poduzimamo važan korak za zaštitu naših radnika od izloženosti opasnim tvarima na radnome mjestu. Tim ćemo planom nastojati suzbijati glavne čimbenike rizika od raka, ali i usmjeravati pacijente na svakom koraku njihova puta i poboljšavati kvalitetu njihova života”.

Tri nove ili revidirane granične vrijednosti

Direktiva o karcinogenim i mutagenim tvarima redovito se ažurira u skladu s novim znanstvenim dokazima i tehničkim podacima. Tri prethodna ažuriranja odnosila su se na izloženost radnika utjecaju 26 kemikalija. Današnjim se prijedlogom dodaju nove ili revidirane granične vrijednosti izloženosti na radnom mjestu za sljedeće tvari:

  • akrilonitril (nova granična vrijednost)
  • spojeve nikla (nova granična vrijednost)
  • benzen (smanjena granična vrijednost).

Koristi za radnike i poduzeća

Uvođenje novih ili revidiranih graničnih vrijednosti izloženosti na radnom mjestu za akrilonitril, spojeve nikla i benzen imat će jasne koristi za radnike. Spriječit će se slučajevi raka i drugih teških bolesti povezanih s radom, čime će se poboljšati zdravlje i kvaliteta života radnika.

Prijedlog će koristiti i poduzećima jer će im smanjiti troškove nastale zbog lošeg zdravlja radnika i raka povezanog s radom, primjerice zbog izostanaka s posla i isplata osiguranja.

Izrada prijedloga i daljnji koraci

Inicijativa je razvijena u bliskoj suradnji sa znanstvenicima, predstavnicima radnika, poslodavcima i državama članicama EU-a. Socijalni partneri (sindikati i organizacije poslodavaca) sudjelovali su putem savjetovanja u dvije faze.

Europski parlament i Vijeće sada će pregovarati o prijedlogu Komisije.

Izvor: Europska komisija

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice