#Edukacija

[BESPLATAN WEBINAR] Izrada strateških dokumenata jedinica lokalne i područne samouprave u financijskoj perspektivi 2021. – 2027.

18

Lipanj

Objavljeno

Poštovani predstavnici/e gradova i općina,

pozivamo Vas na online webinar pod nazivom „Izrada strateških dokumenata jedinica lokalne i područne samouprave u financijskoj perspektivi 2021. – 2027.“ koji će se održati 30. lipnja 2021. godine u trajanju od 11:00 do 13:00 sati.

Tijekom webinara saznat ćete koja je važnost strateških dokumenata jedinica lokalne samouprave u novoj financijskoj perspektivi 2021. – 2027. te u kontekstu novog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Poseban naglasak biti će na:

  • izradi planova razvoja jedinica lokalne samouprave
  • izradi provedbenih programa jedinica lokalne samouprave
  • mogućnosti financiranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027.

Webinar se održava u organizaciji poduzeća Avelant d.o.o. za poslovno i strateško sudjelovanje  koje se  bavi  pripremom  i  provedbom  projekata  financiranih  iz fondova  EU-a, javnom nabavom i strateškim planiranjem uz podršku Udruge gradova u Republici Hrvatskoj te Hrvatske zajednice općina.

Važno je istaknuti da je u financijskoj perspektivi 2021. – 2027. alokacija iz fondova EU-a za Republiku Hrvatsku dvostruko veća od postojeće te iznosi više od 24 milijarde eura. Samim time i kvalitetna priprema jedinica lokalne samouprave važan je preduvjet za bolju apsorpciju sredstava. Kvalitetno pripremljen plan razvoja te provedbeni program JLS-a nužan je preduvjet koji će omogućiti lakše povlačenje bespovratnih sredstava ESIF-a u novoj financijskoj perspektivi 2021. – 2027.

Kao stručnjaci u izradi ključnih programskih i strateških dokumenata za korištenje fondova EU na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj sredini, donijet ćemo Vam novosti o mogućnostima financiranja Vaših općina i gradova.

Prijava na webinar je besplatna i odvija se putem POVEZNICE, a upute za spajanje na online platformu biti će poslane na e-mail adresu navedenu putem prijave jedan dan prije održavanja webinara.

Tijekom webinara, moći ćete postavljati pitanja na koja će se odgovarati pri kraju termina.

Vidimo se u srijedu, 30.6.2021. u 11:00 sati!

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice