#Vijesti-eu

AŽURIRANA UPUTA ZA KORISNIKE I POPIS NAJČEŠĆIH POGREŠAKA PRILIKOM PROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVE

20

Kolovoz

Objavljeno

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) objavila je ažuriranu uputu za korisnike i popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne nabave.

Svrha upute je upoznati korisnike ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz ESI fondova, a za koje je nadležna Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU s najčešćim pogreškama pri izrade dokumentacije o nabavi te njihovim posljedicama sukladno dosadašnjoj praksi unutar sustava upravljanja i kontrole ESI fondova, kao i nalazima revizora, ali i skrenuti pažnju na potencijalno restriktivne odredbe i postupanje za koje još ne postoji utvrđena praksa.

Uputa se temelji na iskustvu SAFU, a cilj je pravovremeno upoznati korisnike bespovratnih sredstava sa činjenicama važnim za provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Uputu u cijelosti možete preuzeti ovdje.

Izvor: http://www.safu.hr/hr

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice