#Vijesti-eu

ANALIZA ISKORIŠTENOSTI EU FONDOVA PO ŽUPANIJAMA!

21

Veljača

Objavljeno

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je izvještaj o iskorištenosti EU fondova po županijama za 2017., 2018. i 2019. godinu. U daljnjem tekstu prikazat ćemo županije koje su po godinama iskoristile najviše iz pojedinog programa, kao i one koje su iskoristile najmanje.

OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.

U okviru OPKK u 2017. godini, Dubrovačko-neretvanska županija nalazi se na prvom mjestu po ugovorenim bespovratnim sredstvima u iznosu od 4.166.836.254 HRK, a što je 25,29 % od ukupno ugovorenih sredstava u 2017. godini. Na drugom mjestu nalazi se Grad Zagreb s iznosom ugovorenih sredstava od 2.188.616.930 HRK (13.28 %), a na trećem mjestu nalazi se Zagrebačka županija s 1.526.479.835 HRK (9,26 %).

Najniže iznose ugovorenih bespovratnih sredstava 2017. godine imale su Karlovačka županija 130.655.562 HRK (0,79 %) i Ličko-senjska županija u iznosu od 76.745.416 HRK, odnosno 0,47 %.

U 2018. godini dogodile su se promjene po iskorištenosti bespovratnih sredstava po županijama u okviru OPKK. Prvo mjesto po iskorištenosti bespovratnih sredstava zauzeo je Grad Zagreb u iznosu od 3.830.253.041 HRK što je udio od 30,10 % u ukupno ugovorenim sredstvima u 2018. godini. U Primorsko-goranskoj županiji došlo je do porasta ugovorenih sredstava u odnosu na prethodnu godinu te je 2018. ugovoreno 2.745.072.510 HRK (21,57 %). Vukovarsko-srijemska županija nalazi se na trećem mjestu s ukupno ugovorenim sredstvima od 938.053.500 HRK te udjelom od 7,37 %.

Značajan pad iskorištenosti bespovratnih sredstava zabilježila je Dubrovačko-neretvanska županija koja je ugovorila sredstva u iznosu od 95.526.382 HRK (0,75 %), a najmanje bespovratnih sredstava ugovorile su Požeško-slavonska županija 83.503.957 HRK (0,66 %) i Koprivničko-križevačka županija sa 42.791.008 HRK (0,34 %).

Prošle, 2019. godine, Grad Zagreb zadržao je prvo mjesto po iznosu ugovorenih bespovratnih sredstava. Zagreb je ugovorio 6.486.739.831 HRK (45,87 %) što je približno 100% povećanje u odnosu na prethodnu godinu, ali i gotovo pola od iznosa svih ugovorenih sredstava za sve županije 2019. godine. Na drugom mjestu po iznosu ugovorenih bespovratnih sredstava nalazi se Splitsko-dalmatinska županija s iznosom od 2.087.612.613 HRK (14,76 %) te slijedi Osječko-baranjska županija s 845.966.018 HRK (5,98 %).

Najniže iznose ugovorenih bespovratnih sredstava u 2019. imale su Krapinsko-zagorska županija s  68.328.588 HRK (0,48 %) i Šibensko-kninska županija s iznosom od 57.267.286 HRK i udjelom 0,40 %.

U nastavku je grafički prikaz ukupnog iznosa ugovorenih bespovratnih sredstava po županijama u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u 2017., 2018. i 2019. godini.

Iz navedene tablice vidimo da je kumulativno kroz tri godine najviše ugovorenih bespovratnih sredstava u okviru OPKK imao Grad Zagreb, a najmanje Ličko-senjska županija.

Najviši iznos ugovorenih bespovratnih sredstava bio je u 2017. godini kada su sve županije ukupno ugovorile 16.478.996.985 HRK.

OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.

U okviru OPULJP u 2017. godini najviši iznos ugovorenih sredstava imao je Grad Zagreb u iznosu od 135.905.737 HRK te s udjelom od 16,74 % od ukupno ugovorenih sredstava u 2017. godini. Slijede ga Vukovarsko-srijemska županija s 113.931.095 HRK (14,04 %) i Osječko-baranjska županija s 82.569.621 HRK (10,17 %).

Najniže iznose ugovorenih bespovratnih sredstava imale su Krapinsko-zagorska županija (13.045.248 HRK; 1,61 %) i Ličko-senjska županija (10.603.242 HRK; 1,31 %).

U 2018. godini iznos ugovorenih bespovratnih sredstava u Splitsko-dalmatinskoj županiji bio je 251.704.177 HRK i udjelom do 17,48 %, što je stavlja na prvo mjesto po ugovorenim sredstvima u 2018. godini. Na drugom mjestu nalazi se Osječko-baranjska županija s 178.200.933 HRK ugovorenih bespovratnih sredstava i udjelom od 12,38 %  te se na trećem mjestu nalazi Grad Zagreb s 128.911.239 HRK i udjelom od 8,95 %.

Požeško-slavonska i Ličko-senjska imale su najniže iznose ugovorenih bespovratnih sredstava u 2018. godini.  Požeško-slavonska s 23.999.140 HRK i udjelom 1,67%, a Ličko-senjska nalazi se na zadnjem mjestu po iznosu ugovorenih bespovratnih sredstava s 19.930.020 HRK i udjelom od 1,38 %.

Prema iznosima ugovorenih bespovratnih sredstava u okviru  OPULJP u 2019. godini Grad Zagreb predvodio je s iznosom od 87.631.898 HRK i udjelom 17,44 %. Slijede ga Šibensko-kninska županija s iznosom od 49.798.722 HRK i udjelom 9,91 % i Osječko-baranjska županija s iznosom 49.179.569 HRK i udjelom od 9,79 %.

Najniže iznose ugovorenih bespovratnih sredstava imale su Požeško-slavonska s 5.091.830 HRK (1,01 %) i Koprivničko-križevačka s 3.830.925 HRK ugovorenih u 2019. i udjelom od 0,76 %.

U nastavku je grafički prikaz ukupnog iznosa ugovorenih bespovratnih sredstava po županijama u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u 2017., 2018. i 2019. godini.

Iz navedene tablice vidimo da je kumulativno kroz tri godine najviše ugovorenih bespovratnih sredstava u okviru OPULJP imao Grad Zagreb, a najmanje Ličko-senjska županija.

Najviši iznos ugovorenih bespovratnih sredstava bio je u 2018. godini kada su sve županije ukupno ugovorile 1.439.917.922 HRK.

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.

U okviru PRR u 2017. godini Osječko-baranjska županija imala je najviši iznos ugovorenih bespovratnih sredstava s udjelom od 14,83 % i ugovorenim sredstvima u iznosu od 790.772.584 HRK. Na drugom mjestu nalazi se Sisačko-moslavačka županija koja je ostvarila iznos od 437.120.173 HRK i udio od 8,20 %. Vukovarsko-srijemska županija nalazi se na trećem mjestu s ugovorenih 419.588.274 HRK i udjelom od 7,87 % 2017. godine.

Najniže iznose ugovorenih bespovratnih sredstava u 2017. godini imale su Dubrovačko-neretvanska županija s ugovorenih 90.138.393 HRK (1,69 %) i Šibensko-kninska županija s ugovorenih 73.642.773 HRK (1,38 %).

U 2018. godini iznos ugovorenih bespovratnih sredstava u Gradu Zagrebu bio je 848.546.919 HRK s udjelom od 17,65 % što ga stavlja na prvo mjesto po ugovorenim sredstvima. Na drugom mjestu nalazi se Osječko-baranjska s 448.551.725 HRK ugovorenih sredstava i 9,33 %. Koprivničko-križevačka županija imala je 294.907.103 HRK ugovorenih sredstava u 2018. godini s udjelom od 6,14 % te je zauzela treće mjesto.

Kao i prethodne godine Šibensko-kninska i Dubrovačko-neretvanska imale su najniže iznose ugovorenih bespovratnih sredstava u okviru PRR. Šibensko-kninska ugovorila je 97.357.833 HRK bespovratnih sredstava (2,03 %), a Dubrovačko-neretvanska imala je najniže iznose ugovorenih bespovratnih sredstava u iznosu 59.397.212 HRK (1,24 %).

Po iznosima ugovorenih bespovratnih sredstava 2019. godine Osječko-baranjska županija zauzela je prvo mjesto s 500.448.712 HRK ugovorenih sredstava i udjelom od 13,64 % u ukupno ugovorenim sredstvima u 2019. godini. Slijedi je Grad Zagreb s 363.802.116 HRK (9,92 %). U 2019. Sisačko-moslavačka županija zauzela je treće mjesto s iznosom od 225.802.487 HRK (6,16 %).

Najniže iznose ugovorenih bespovratnih sredstava u 2019. godini imale su Zagrebačka županija s 88.858.130 HRK, udjelom od 2,42 % i Dubrovačko-neretvanska u iznosu od 85.185.385 HRK i udjelom 2,32 %.

U nastavku je grafički prikaz ukupnog iznosa ugovorenih bespovratnih sredstava po županijama u okviru Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020. u 2017., 2018. i 2019. godini.

Iz navedene tablice vidimo da je kumulativno kroz tri godine najviše ugovorenih bespovratnih sredstava u okviru Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020. imala Osječko-baranjska županija, a najmanje Dubrovačko-neretvanska županija.

Najviši iznos ugovorenih bespovratnih sredstava bio je u 2017. godini kada su sve županije ukupno ugovorile 5.331.567.299 HRK.

OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO 2014. – 2020.

U okviru OPPR u 2017. godini najviši iznos ugovorenih bespovratnih sredstava imala je Zadarska županija s 216.753.234 HRK i udjelom od 32,52 % u ukupno ugovorenim sredstvima u 2017. godini. Slijedi je Primorsko-goranska županija s 94.914.612 HRK i udjelom od 14,24 %.

Najniže iznose ugovorenih bespovratnih sredstava ostvarile su Požeško-slavonska županija s 639.182 HRK i Međimurska županija s 21.844 HRK.

Godine 2018. Grad Zagreb ugovorio je najviše bespovratnih sredstava u iznosu od 154.270.938 HRK (29,20 %), a slijedi ga Zadarska županija s 153.352.497 (29,03 %).

Najniže iznose ugovorenih bespovratnih sredstava imale su Požeško-slavonska i Ličko-senjska županija s 339.515 HRK, odnosno 84.660 HRK.

Po iznosima ugovorenih bespovratnih sredstava u 2019. godini Zadarska županija ugovorila je 51.360.931 HRK što je približno 50 % u ukupno ugovorenim sredstvima u 2019. godini. Iza nje nalazi se Primorsko-goranska županija koja je ugovorila bespovratna sredstva u iznosu od 15.259.914 HRK (14.71 %).

Najniže iznose ugovorenih bespovratnih sredstava u 2019. godini imala je Virovitičko-podravska i Zagrebačka županija. Virovitičko-podravska s 56.152 HRK i Zagrebačka 9.480 HRK, a njihov zajednički udio u ukupno ugovorenim sredstvima iznosio je 0,06%.

U nastavku je grafički prikaz ukupnog iznosa ugovorenih bespovratnih sredstava po županijama u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020 u 2017., 2018. i 2019. godini.

Iz navedene tablice vidimo da je kumulativno kroz tri godine najviše ugovorenih bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. imala Zadarska županija, a najmanje Međimurska županija.

Najviši iznos ugovorenih bespovratnih sredstava bio je u 2017. godini kada su sve županije ukupno ugovorile 666.456.821 HRK.

Izvor: https://razvoj.gov.hr/

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice