#Vijesti-eu

Europska komisija prikuplja mišljenja za reviziju direktiva o obnovljivoj energiji i energetskoj učinkovitosti

6

Kolovoz

Objavljeno

Europska komisija poduzela je prve korake u postupku revizije Direktive o obnovljivoj energiji i Direktive o energetskoj učinkovitosti te pozvala građane i dionike da iznesu svoje komentare na temu planova za njihovu izmjenu. Revizija te dvije direktive važna je pri utvrđivanju kako će politike koje se odnose na obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost pomoći u postizanju ciljeva Europskog zelenog plana u pitanjima klime i zaštite okoliša. Revizije su dio šireg procesa koji se temelji na predviđenom donošenju Plana za klimatske ciljeve.

Povjerenica Europske komisije za energetiku Kadri Simson izjavila je „Kako bismo realizirali europski zeleni plan započeli smo procjenu učinka ambicioznijih ciljeva u pogledu klime za 2030. godinu i različitih scenarija kako te ciljeve ostvariti. Jasno je da svi putovi ka klimatskoj neutralnosti uključuju veću i bržu proizvodnju obnovljive energije i intenziviranje sadašnjih nastojanja u pogledu energetske učinkovitosti. Kako bismo to ostvarili, moramo razmotriti sve alate koji su nam na raspolaganju. Sadašnji planovi predstavljaju početak procesa koji je ključan za naša buduća djelovanja i za koji je predviđeno da traje do lipnja 2021.“

U okviru Plana za direktivu o obnovljivoj energiji procijenit će se treba li povećati udio obnovljive energije u EU-u, za koji je sada predviđeno da treba biti najmanje 32% u 2030., i treba li prilagoditi druge dijelove Direktive u skladu s europskim zelenim planom, uključujući Strategiju za bioraznolikost. U okviru Plana za Direktivu o energetskoj učinkovitosti ocijenit će se prikladnost postojećih propisa za ostvarivanje aktualnih ciljeva u pogledu energetske učinkovitosti od najmanje 32,5% za 2030. Odgovore koji se odnose na ta dva plana treba poslati do 21. rujna.

Izvor: Europska komisija

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice