#Vijesti-eu

Učilište EU projekti objavilo listu webinara za lipanj

11

Svibanj

Objavljeno

Učilište EU PROJEKTI nastavlja uspješnu seriju od 10 kratkih webinara kroz koje se može naučiti niz praktičnih i korisnih informacija o svijetu EU fondova i javne nabave, a sve je prijenjivo u praksi odmah nakon webinara!

Lista webinarana u lipnju je:


Webinar 1: Priprema projektnog prijedloga 1: Pripremite stablo problema

Datum:  2.6.2020.

Sat:  17:00 19:00 sati

Sadržaj:

 • Uloga stabla problema u pripremi projekta
 • Metodologija izrade stabla problema
 • Informacije i podaci koje morate pribaviti od klijenta
 • Praktičan rad na izradi stabla problema
 • Studije slučaja: Prikaz stabla problema za infrastrukturni i tzv. soft projekta

Više informacija o webinaru možete saznati OVDJE.


Webinar 2: Priprema projektnog prijedloga 2: Naučite pravilno identificirati ciljeve, rezultate i pokazatelje u projektu

Datum:  4.6.2020.

Sat: 17:00 – 19:00 sati

Sadržaj:

 • Što su ciljevi, a što rezultati
 • Važnost identifikacije ciljeva i rezultata te metodologija mjerenja postignuća
 • Studije slučaja: Prikaz strukture ciljeva, rezultata i pokazatelja u projektima
 • Praktičan rad na identifikaciji pokazatelja na razini ciljeva i rezultata projekt

Više informacija o webinaru možete saznati OVDJE.


Webinar 3:  Priprema projektnog prijedloga 3: Kako pravilno izraditi logičku matricu projekta

Datum:  9.6.2020.

Sat:  17:00 – 19:00 sati

Sadržaj:

 • Što je logička matrica projekta i koja je njezina važnost
 • Metodologija izrade logičke matrice
 • Studije slučaja: Primjeri kvalitetno pripremljenih logičkih matrica u stvarno provedenim projektima
 • Praktičan rad na izradi logičke matrice projekta (popunjavanje obrasca logičke matrice i diskusija)

Više informacija o webinaru možete saznati OVDJE.


Webinar 4: Državne potpore i Europski strukturni i investicijski fondovi

Datum:  12.6.2020.

Sat: 17:00 – 19:00 sati

Sadržaj:

 • Što je analiza opcija i koji su joj elementi
 • Opis i pojašnjenje sadržaja i elemenata analize opcija
 • Metodologija izrade analize opcija i odabir odgovarajuće opcije
 • Studije slučaja: Prikaz analize opcija za neke od najvećih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj

Više informacija o webinaru možete saznati OVDJE.


Webinar 5:  Priprema projektnog prijedloga 5: Izradite kvalitetan proračun projekta

Datum:  16.6.2020.

Sat: 17:00 – 19:00 sati

Sadržaj:

 • Što je proračun projekta i kako ga formulirati
 • Identifikacija proračunskih stavki i određivanje iznosa
 • Istraživanje tržišta i odluka o iznosu izdatka
 • Studije slučaja: Prikaz proračuna projekta za različite vrste troškova

Više informacija o webinaru možete saznati OVDJE.


Webinar 6:  Računovodstveni aspekti provedbe EU projekata, upravljanje cash flow-om i vođenje dokumentacije

Datum: 18.6.2020.

Sat: 17:00 – 19:00

Sadržaj:

 • Pravila o računovodstvenim aspektima upravljanja projektom
 • Metodologija vođenja poslovnih knjiga projekta (način vođenja dokumentacije, knjiženje, konta i slično)
 • Cash flow projekta (kako ne ostati bez gotovine)
 • Osiguravanje revizijskog traga u provedbi projekata
 • Vođenje dokumentacije projekta i pravilno arhiviranje
 • Studije slučaja: Konkretni primjeri računovodstvenog upravljanja projektima

Više informacija o webinaru možete saznati OVDJE.


Webinar 7: Usavršavanje: Pravna zaštita korisnika u odnosu na odluke sustava upravljanja i kontrole u  vezi nepravilnosti u provedbi EU financiranim projektima u segmentu javne nabave

Datum:  23.6.2020.

Sat:  16:00 – 19:45 sati

Bodovi: 4 boda za obnovu certifikata javne nabave

Sadržaj:

 • Pojam pravne zaštite i mjerodavno pravo
 • Tips&tricks o tome kako si osigurati pravnu zaštitu ukoliko smo nezadovoljni odlukom o nepravilnosti i financijskoj korekciji
 • Odluke Europskog suda pravde u području nepravilnosti koje se odnose na postupke javne nabave u projektima
 • Studije slučaja: Primjeri iz recentne prakse nacionalnih i europskih tijela

Više informacija o webinaru možete saznati OVDJE.


Webinar 8:  Usavršavanje: Izmjena ugovora o javnoj nabavi u EU financiranim projektima

Datum:  25.6.2020.

Sat: 16:00 – 19:45 sati

Bodovi: 4 boda za obnovu certifikata javne nabave

Sadržaj:

 • Pojam sekundarnog ugovora u projektima financiranima iz fondova EU-a
 • Pravila koja propisuju mogućnost izmjene ugovornih odredbi
 • Kako izmijeniti sekundarni ugovor o javnoj nabavi i izbjeći nepravilnost i pripadajuću financijsku korekciju
 • Obveze korisnika prilikom izmjene ugovora koje proizlaze iz ugovora i nadređene regulative

Više informacija o webinaru možete saznati OVDJE.


Webinar 9:  Usavršavanje: Najčešće pogreške u provedbi infrastrukturnih projekata s osvrtom na javnu nabavu

Datum:  26.6.2020.

Sat: 16:00 – 19:45 sati

Bodovi: 4 boda za obnovu certifikata javne nabave

Sadržaj:

 • Prikaz najčešćih pogrešaka korisnika EU financiranih projekata u provedbi infrastrukturnih projekata koje se odnose na postupke javne nabave
 • Posljedice neadekvatnog upravljanja javnom nabavom u infrastrukturnim projektima
 • Tips&tricks o tome kako izbjeći pogreške i pravilnosti upravljati infrastrukturnim projektom
 • Studije slučaja: Primjeri iz prakse

Više informacija o webinaru možete saznati OVDJE.


Webinar 10: Usavršavanje: Javna nabava u EU projektima za početnike

Datum:  30.6.2020.

Sat:  16:00 – 19:45 sati

Bodovi: 4 boda za obnovu certifikata javne nabave

Sadržaj:

 • Osnove javne nabave u projektima EU-a
 • Praktični koraci u pripremi i provedbi postupaka javne nabave za početnike
 • Najčešće nepravilnosti u pripremi i provedbi postupaka javne nabave i kako ih izbjeći
 • Studije slučaja: Prikaz primjera postupaka javne nabave iz prakse

Više informacija o webinaru možete saznati OVDJE.


Izvor: Učilište EU projekti

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice