#Vijesti-eu

SURE- instrument za suzbijanje rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji

16

Travanj

Objavljeno

Kriza s kojom je svijet suočen zbog pandemije bolesti COVID-19 ima  veliku ljudsku dimenziju i velike negativne socioekonomske posljedice. Europska unija i njezine države članice djeluju odlučno i zajednički u duhu solidarnosti da bi obuzdale širenje virusa i pomogle oboljelima te smanjile posljedice za gospodarstvo i ublažile negativne socijalne posljedice.

Prijedlog Europske komisije, vezano za ublažavanje posljedica pandemije, je da se područje primjene Fonda solidarnosti EU-a (EUSF) proširi na izvanredna stanja velikih razmjera u području javnog zdravlja i da se definiraju posebne operacije koje ispunjavaju uvjete za financiranje, što bi ojačalo solidarnost Unije s državama članicama u rješavanju krizne situacije.

Novi instrument za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji, SURE koji je predložen Vijeću dodatni je privremeni instrument za financijsku pomoć Unije u vrijednosti do 100 milijardi EUR i dodjeljivat će se pogođenim državama članicama u obliku zajmova Unije.

 Nepredviđene obveze koje proizlaze iz tih zajmova Unije uskladit će se s proračunskim ograničenjima EU-a s pomoću jamstava država članica za proračun Unije, koja čine 25 % odobrenih zajmova, u skladu s udjelom država članica u ukupnom bruto nacionalnom dohotku Unije.

U okviru instrumenta SURE osigurat će se financijska pomoć povrh nacionalnih mjera i redovitih bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju za slične namjene iz Europskog socijalnog fonda.

Instrument SURE trebao bi biti dostupan državama članicama koje moraju mobilizirati znatna financijska sredstva za borbu protiv negativnih gospodarskih i socijalnih posljedica pandemije bolesti COVID-19 na svojem državnom području u obliku pružanja financijske pomoći da bi se mogle nositi s iznenadnim povećanjima javnih rashoda za očuvanje radnih mjesta.

 Instrument SURE dodjeljivat će se u obliku programa zajmova uz potporu sustava jamstava država članica.

Taj će sustav Uniji omogućiti:

  1. povećanje opsega zajmova koji se mogu pružiti u okviru instrumenta SURE državama članicama koje su zatražile financijsku pomoć u okviru tog instrumenta;
  2. osigurat će usklađenost nepredviđenih obveza za Uniju koje proizlaze iz tog instrumenta s proračunskim ograničenjima Unije.

 Konkretno, instrument SURE služit će za potporu programa skraćenog radnog vremena i sličnih mjera kojima države članice štite radna mjesta, a time i zaposlene i samozaposlene osobe od rizika nezaposlenosti i gubitka dohotka.

Programi skraćenog radnog vremena javni su programi kojima se poduzećima koja se suočavaju s gospodarskim poteškoćama omogućuje  privremeno smanje broja radnih sati, a zaposlenici za neodrađene sate dobivaju dohodovnu potporu države. Slični programi postoje i za nadoknadu dohotka samozaposlenim osobama u izvanrednim situacijama.

Uvjeti pod kojima država članica može početi koristiti potporu iz ovog instrumenta trebali bi se utvrditi ovisno o iznenadnom i znatnom povećanju stvarnih, a potencijalno i planiranih javnih rashoda za očuvanje radnih mjesta koje je uzrokovano pandemijom bolesti COVID-19 i trebali biti izravna posljedica pokretanja, produljenja ili proširenja programa skraćenog radnog vremena i drugih sličnih mjera poduzetih kao odgovor na tu situaciju.

Da bi se tim pristupom postigli željeni rezultati, države članice moraju Uniji pružiti vjerodostojna i neopoziva jamstva plativa na poziv u skladu sa svojim udjelom u ukupnom bruto nacionalnom dohotku Unije. Sustavom jamstava izbjeći će se potreba da države članice unaprijed plaćaju novčane doprinose i istodobno osigurati kreditno poboljšanje potrebno da se osigura visok kreditni rejting i zaštite sredstava iz proračuna Unije.

Da bi se osigurala financijska stabilnost programa, uz pružanje jamstva država članica u okvir su ugrađene i druge zaštitne mjere:

  • strog i konzervativan pristup financijskom upravljanju;
  • izrada portfelja zajmova kojim se ograničavaju koncentracijski rizik, godišnja izloženost i prekomjerna izloženost pojedinim državama članicama te istodobno osiguravaju dostatna sredstava koja se mogu dodijeliti državama članicama kojima su najpotrebnija; i
  • mogućnost obnavljanja zajma.

Puno obrazloženje instrumenta za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE) možete pročitati OVDJE.

Izvor: Europska komisija

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice