#Vijesti-eu

Poziv za Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK)

30

Ožujak

Objavljeno

25. ožujka objavljen je Poziv za Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK). Tip natječaja je izravna dodjela tj. strateški projekt iz operativnog programa Konkurentnosti i kohezije 2014.-2020. Nadležno tijelo za ovaj Poziv je Ministrastvo zaštite okoliša i energetike .

Svrha Poziva: Uspostava Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) u cilju podizanja sposobnosti reakcije sustava zaštite i spašavanja u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj i povećanju kapaciteta nacionalnog sustava upravljanja kriznim situacijama, primarno kroz podizanje razine spremnosti MUP-a, kao središnjeg tijela u nacionalnom sustavu upravljanja u kriznim situacijama, za prevenciju te pravodobne i adekvatne reakcije u slučajevima pojave katastrofa (poput potresa, poplava, požara i slično). Uspostavom navedenog sustava očekuje se znatno brže obavješćivanje građana i sudionika sustava civilne zaštite putem mobilnih telefona o opasnostima koje prijete i mjerama koje je potrebno poduzeti u cilju smanjenja ljudskih žrtava i materijalnih šteta.

Predmet Poziva:  nabava i implementacija sustava (softver i hardver) koji bi jednim dijelom koristili mobilni operatori za prikupljanje i nepovratno anonimiziranje osobnih podataka i podataka o lokaciji mobilnih korisnika, te drugim dijelom MUP za obradu anonimiziranih podataka operatora. Svi osobni podaci korisnika bit će inicijalno anonimizirani kako bi se osigurala adekvatna razina zaštite osobnih podataka. Sam sustav će imati 9 različitih funkcionalnosti usmjerenih na osiguranje bolje komunikacije i efikasnijeg upozoravanja na situacije rizika/ katastrofa:

  •  Upravljanje hitnim situacijama
  • Prikaz kretanja korisnika
  • GMLC (Gateway Mobile Location Centre) obavijesti
  • Napredna mobilna lokacija (AML)
  • Interna komunikacija
  • CAP upozoravanje i uzbunjivanje
  • Cell Broadcast obavijest mobilnim korisnicima
  • SMS uzbuna odmah – obavijest mobilnim korisnicima
  • SMS uzbuna kasnije – obavijest mobilnim korisnicima

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su Ministarstva.

Raspoloživa sredstva su 52 550 000,00 HRK.

Rok za prijave je 25. svibnja 2020. godine.

Izvor: EU Fondovi

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice