#Vijesti-eu

6 stvari na koje je potrebno paziti u provedbi infrastrukturnih projekata

10

Siječanj

Objavljeno

Bližimo se kraju financijske perspektive 2014. – 2020., što znači da je sve veći broj projekata financiranih iz EU fondova u fazi provedbe. Pri tom su posebno zanimljivi infrastrukturni projekti, bez obzira na to provode li ih poduzetnici, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili neki drugi korisnik. Takvi projekti mogu značajno doprinijeti ekonomskom razvoju, porastu broja radnih mjesta, društvenom razvoju i socijalnoj koheziji. U nastavku vam donosimo analizu najvažnijih stvari na koje korisnici EU sredstava trebaju paziti pri provedbi infrastrukturnih projekata, a za naš portal ih je napisala gospođa Ariana Vela iz tvrtke AVELANT, jedna od vodećih konzultantica s bogatim iskustvom u provedbi kompleksnih, višegodišnjih projekata financiranih iz fondova EU u sektoru prometa, gradnje, infrastrukture, okoliša, vode, turizma, poduzetništva i kulturne i prirodne baštine.

Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji osiguralo nam je pristup 11,69 milijardi eura u financijskoj perspektivi 2014. – 2020.

Za većinu korisnika iz javnog i privatnog sektora taj je novac prilika za provedbu infrastrukturnih projekata.

Nekima su to prva ulaganja u infrastrukturu, stoga ne čudi velik broj nepravilnosti u provedbi i, posljedično, financijskih korekcija.

Međutim, kvalitetnim planiranjem brojni se rizici u provedbi takvih projekata mogu otkloniti.

Na temelju višegodišnjeg rada s klijentima na provedbi velikih infrastrukturnih projekata, izdvajam šest stvari na koje je potrebno obratiti posebnu pažnju, kako biste bili uspješni u provedbi infrastrukturnog projekta.


1. Projektiranje – uključite se u proces!

Korisnici, za potrebe projektiranja kao preduvjet za ishođenje dozvola, angažiraju posebne stručnjake – projektante, čija je zadaća pripremiti projektnu dokumentaciju. Unutar iste, izrađuje se projektantski troškovnik koji sluzi kao podloga za provedbu postupka javne nabave i provedbu ugovora. Dosadašnje iskustvo pokazuje da korisnici nisu uključeni u ovaj proces i da često ne razumiju građevinski aspekt projekta, što ih kasnije dovodi u velike probleme i otežava im praćenje izvršenja planova.

2. Javna nabava – postupci u kojima se najviše gube EU sredstva!

Javna nabava obveza je svakog korisnika EU fondova u provedbi projekta, a pokazala se kao jedan od najizazovnijih i najproblematičnijih postupaka u provedbi projekata. Prema dostupnim podacima, najveći broj nepravilnosti i financijskih korekcija utvrđen je upravo u provedbi postupka javne nabave.

3. Sljednost u pripremi i provedbi – razmislite o ljudskim resursima!

Izmjene projektnih timova, nažalost, česta su pojava i vrlo je malo slučajeva u kojima isti projektni tim sudjeluje u pripremi i provedbi projekta. Osim toga, kod zamjene projektnog osoblja, uočeni su nedostaci u prijenosu posla, što rezultira nerazumijevanjem projekta, aktivnosti i proračuna, zbog čega dolazi do kašnjenja, gubljenja dokumentacije i drugih pogrešaka. Zamjena timova osobit je problem u projektima u kojima su inicijalne reference članova tima previsoko postavljene i nepodudarne su opisu posla.

4. Izmjene projekta – može li se nepotreban rizik izbjeći unaprijed?

Izmjene u infrastrukturnim projektima u Hrvatskoj su više pravilo, nego iznimka, iako bi trebalo biti suprotno. Od produženja rokova, do izmjena u projektnoj dokumentaciji, dodatnih ili van-troškovničkih radova, izmjene su cesto najrizičniji dio projekta i vrlo često dovedu do nepravilnosti i gubitka EU sredstava ukoliko nisu dobro opravdane.

5. Rokovi – važnost dobrog terminskog plana

Rokovi su ovdje zato da ih se drže investitor i izvođač, iako to često nije slučaj. Vidljivi su primjeri faziranja velikih EU financiranih projekata i to upravo zbog kašnjenja. Ako je rok bio dio kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u postupcima javna nabave, korisnik EU sredstava će se naći u velikim problemima u slučaju probijanja rokova.

6. Izmjene ugovora o građenju – usklađenost različitih ugovora

Ugovori se mogu mijenjati, ali postoje brojni rizici – od izmjene kriterija u javnoj nabavi koji bi doveli do odabira drugog ponuditelja, do pitanja jesu li i u kojim slučajevima takve izmjene uopće propisane temeljnim ugovorom o građenju. Ujedno, izmjene ovog ugovora, kao tzv. sekundarnog ugovora, moguće su samo ukoliko je to u skladu s ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, što često nije slučaj.

Ako provodite infrastrukturni projekt financiran iz EU fondova, preporučujemo vam novu dvodnevnu edukaciju Učilišta EU PROJEKTI pod nazivom “Provedba infrastrukturnih projekata financiranih iz EU fondova“, koja će se održati 6. i 7. veljače 2019. godine u Zagrebu.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice